Deputāti Iecavas tirgū

25. maijā pēc kārtējās novada domes sēdes pašvaldības deputāti devās darba vizītē uz Iecavas pilsētu un pagastu, lai klātienē apskatītu vietvaras apsaimniekojamās teritorijas un uzklausītu pašvaldības iestāžu darbiniekus.

Kopā ar Iecavas apvienības pārvaldes vadību un atbildīgajiem pašvaldības administrācijas speciālistiem deputāti apskatīja investīciju objektus, novērtēja būvniecībā paveikto un sprieda par aktualitātēm, kurās nepieciešams risinājums ar konkrētiem domes lēmumiem.

Novada lēmējvaras pārstāvji apskatīja Iecavas tirgu, jo pašvaldības kapitālsabiedrību reorganizācijas process attiecas arī uz šo SIA „Dzīvokļu komunālā saimniecība struktūru.

Deputāti Iecavas vidusskolā

Iecavas pamatskolā pastiprināta uzmanība tika veltīta aktu zālei, apgaismojumam jaunajā sporta zālē un iespējām izmantot sporta laukumu. Iecavas vidusskolā bija iespēja ne tikai priecāties par paplašināto ēdināšanas bloku un jaunuzcelto aktu zāli ar papildu telpām, bet arī noskaidrot, kādi uzlabojumi vajadzīgi turpmāk, piemēram, veco korpusu jumta un fasādes atjaunošana.

Deputāti Sarkanajā skolā

Deputāti apmeklēja Sarkano skolu Baldones ielā 65, kur vēsturiskā ēka pamazām iegūst jaunus vaibstus un funkcionālo pielietojumu dažādu sociālo pakalpojumu sniegšanai. Izstaigājot teritoriju, varēja gūt ieskatu, kā blakus zemes gabalā top jaunais Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta depo.

Deputāti pie sporta skolas ''Dartija''

Sarežģīti, ar sākotnēji neparedzētiem papilddarbiem rit Iecavas sporta skolas „Dartija” ēkas siltināšana, kas diemžēl prasa arī papildu finansējumu. Būvnieki kopā ar pašvaldības amatpersonām un speciālistiem meklē risinājumus, kā nepieciešamo darbu apjomu, kurš projektā ieplānots dažādās realizēšanas kārtās, paveikt secīgi un iespējami efektīvi. Lai mācību un treniņprocess izglītības iestādē varētu normāli funkcionēt, savlaicīgi jāsakārto ne tikai nama fasāde, bet visi komunikāciju tīkli, arī ventilācijas un apkures sistēma.

Grāfa laukumā

Iecavas apvienības pārvaldes vadītājs Normunds Vāvers deputātu uzmanību vērsa arī Grāfa laukuma apskatei un atgādināja, ka šajā mikrorajonā jau sen tiek gaidīta gājēju ietves izveide un lietus ūdens kanalizācijas sistēmas sakārtošana. Darbu projektēšanu pārvalde bija iekļāvusi šī gada prioritāro darbu sarakstā, taču pašvaldības budžeta finansējums nav piešķirts.

Pagasta teritorijā vizītes programma ietvēra Audrupus un Zālīti. Audrupu apkaimē aktuāls ir jautājums par notekūdeņu attīrīšanas iekārtu izbūvi. Abos ciemos iedzīvotāji un uzņēmēji ar nepacietību gaida autoceļu uzlabošanu. Lai pārbūvētu autoceļu A10 „V1040-Smiltaiņi-Audrupi-Jaunsvirkaļi”, Dārza iela-Cielavas-Bružas-P93 un Dārza ielas posmu no Dzintaru ielas līdz autoceļam A9, novada domes deputāti ir lēmuši iesniegt Satiksmes ministrijā investīciju projektus un ņemt aizņēmumu to īstenošanai 2023. gadā.