pakalpojums senioriem - ēkas projekts
Foto: Tipveida ēkas vizualizācija.

12. oktobra sēdē Sociālā un veselības komiteja skatīs jautājumu par projekta „Ģimeniskai videi pietuvināta aprūpes pakalpojuma izveide pensijas vecuma personām Bauskas novadā” īstenošanu.

Bauskas novada administrācijas Attīstības un plānošanas nodaļa informē, ka pašvaldība ir saņēmusi uzaicinājumu līdz šī gada 15. novembrim sagatavot un iesniegt projektu atklātu konkursu atlasē.

Projekts paredz infrastruktūras izveidi, kurā sniegt ģimeniskai videi pietuvinātu ilgstošas aprūpes pakalpojumu pensijas vecuma cilvēkiem. Rezultātā seniori varēs saņemt aprūpi, dzīvojot nelielās grupās mājīgā un viņu vajadzībām pielāgotā vidē ar ģimeniskai videi pietuvinātu dzīves ritmu, saglabājot kontroli pār savu dzīvi, piemēram, ierastā miega ritma, ēšanas un ikdienas aktivitāšu paradumiem. Katrā ēkā tiek paredzētas individuālas guļamistabas ar sanitāro mezglu, kas atrodas blakus koplietošanas dzīvojamai istabai un virtuvei. 

Viena projekta ietvaros pašvaldība var uzbūvēt un aprīkot vienu, divas vai trīs ģimeniskai videi pietuvinātas aprūpes pakalpojumu ēkas, vienā ēkā paredzot 12-16 vietas. Pašvaldība izmanto tipveida būvprojektu un izstrādā piesaistes būvprojektu, izvēloties apkures veidu un paredzot teritorijas labiekārtojumu. Projektā jāiekļauj arī aprīkojuma iegāde.

Attīstības un plānošanas nodaļas sagatavotais projekta priekšlikums izskatīšanai Sociālajai un veselības komitejai paredz, ka Bauskas novada pašvaldība, īstenojot projektu, varētu uzbūvēt un aprīkot divas ēkas uz pašvaldībai piederoša zemesgabala (par konkrētu adresi vēl tiks lemts), kur kopā pakalpojuma saņemšanai būtu pieejamas līdz 32 vietām. Jāpiemin, ka pašvaldībai jāievēro nosacījums – ēkas nedrīkst atrasties vienā adresē vai robežoties ar ilgstošas sociālās aprūpes iestādi.

Kopējās plānotās izmaksas divu ēku izveidei, piesaistes būvprojekta izstrādei, būvprojekta ekspertīzei, būvniecībai, būvuzraudzībai, autoruzraudzībai, vides pieejamības konsultācijām, teritorijas labiekārtošanai un aprīkojuma iegādei ir 3 081 153,68 eiro, no kuriem 2 546 408,00 eiro - Atveseļošanas fonda atbalsts, bet 534 745,68 eiro - pašvaldības līdzfinansējums PVN apmaksai. Projekta apstiprināšanas gadījumā pašvaldība nodrošinātu priekšfinansējumu un līdzfinansējumu no pašvaldības budžeta līdzekļiem, 2024. gadā ņemot aizņēmumu Valsts kasē (534 745,68 eiro).

Ja pēc jautājuma izskatīšanas un savstarpējās diskusijas Sociālā un veselības komiteja atbalstīs ieceri, lēmums par projekta iesniegšanu būs jāpieņem domei kārtējā sēdē, kas šomēnes notiks 26. oktobrī.

UZZIŅAI

Pašvaldībām tiek nodrošināts tipveida būvprojekts ēkai, ko izstrādājusi VSIA „Šampētera nams”. Pēc šī būvprojekta ēkas tiks būvētas visā Latvijā. 

Kopā 3.1.2.3.i. investīcijas „Ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojuma noturība un nepārtrauktība: jaunu ģimeniskai videi pietuvinātu aprūpes pakalpojumu sniedzēju attīstība pensijas vecuma personām" otrajā kārtā plānota 18 līgumu noslēgšana ar pašvaldībām un jaunu vietu nodrošināšana 852 senioriem šāda pakalpojuma saņemšanai. Kopējais investīcijas otrās kārtas Atveseļošanās fonda finansējums ir 68 753 017 eiro.