Attīstības padomes sēde martā
Foto autors: ZPR

Marta Zemgales plānošanas reģiona Attīstības padomes sēde aizvadīta Jēkabpilī. Tajā, piedaloties Satiksmes ministram, sabiedriskā transporta un autoceļu nozares pārstāvjiem, pārrunātas galvenās problēmas ministrijas pārziņā esošajās funkcijās Zemgales reģionā.

Lai diskutētu par aktualitātēm Satiksmes ministrijas nozares jautājumos, tostarp reģionālo ceļu sakārtošanu un uzturēšanu, reģionālo sabiedrisko transportu, pasta pakalpojumu pieejamību un attīstību, kā arī “Rail Baltica” aktualitātes, Attīstības padomes sēdes politiķi uzklausīja satiksmes ministru Kasparu Briškenu.

Katram pašvaldības pārstāvim sēdē bija savi jautājumi un prioritātes. Piemēram, Jēkabpils novada pašvaldības interesējošie jautājumi skāra tiltu pār Daugavu. Vietvaras pārstāvis norāda, ka tuvākās desmitgades laikā pastāv risks, ka tiltam samazināsies kravnesība un būtu jāievieš transporta masas ierobežojumi. Jau ilgstoši norādīts uz otra tilta nepieciešamību. Būvprojekts ir, taču nav rasti līdzekļi tā būvniecībai. Briškens skaidroja, ka šobrīd norit sarunas ar Aizsardzības ministriju, lai rastu maksimāli labākos veidus un nākotnē veidotu savienojumu ar Ādažu militāro bāzi un topošo Sēlijas poligonu. Plānojot ar aizsardzības transportu saistīto plūsmu, ir iespēja rast papildu nepieciešamo finansējumu ceļu infrastruktūras uzlabojumiem, tostarp, iespējams, tilta būvniecībai. Savukārt, Dobeles novada domes priekšsēdētājs Ivars Gorskis uzsvēra, ka novadā šobrīd akūts jautājums ir dzelzceļa pārmiju automatizācija. Pārmijas tiek organizētas manuāli, līdz ar to satiksme ir būtiski kavēta, jo pie pārbrauktuves veidojas garas rindas. Arī šajā aspektā ministrs skaidroja, ka tiek meklēti risinājumi, jo novadā dzelzceļa infrastruktūru izmanto ne tikai pasažieru pārvadājumiem, bet arī uzņēmēji, tostarp AS "Dobeles dzirnavnieks".

Tāpat politiķiem aktuāls bija jautājums par tā saucamo “pasta reformu”. Ziņa par to, ka daudzviet tiks slēgtas vairākas pasta nodaļas, radīja plašu sabiedrības rezonansi. Dobeles novada pašvaldības priekšsēdētājs min, ka pastam nav tikai sūtījumu apkalpošanas funkcija, tam ir arī būtiska sociālā loma. Abas puses apstiprināja, ka šobrīd panāktā reformas apturēšana ir nozīmīga. Briškens skaidroja, ka jau tuvākajā laikā visas iesaistītās puses tiksies pie sarunu galda, lai panāktu maksimāli efektīvu rezultātu, kas neradītu negatīvu ietekmi uz sabiedrību.

Vēl daudz un dažādi jautājumi tika apspriesti, tomēr sarunu noslēgumā ministrs pateicās politiķiem par tikšanos un uzsvēra, ka, lai mazinātu reģionālo nevienlīdzību, budžeta sarunās jāpanāk lielāks finansējums autoceļu fondam, jāpilnveido kritēriji remontējamiem ceļiem, nodrošinot kvalitatīvu piekļūstamību sociāli svarīgām iestādēm, tai skaitā skolām un pansionātiem. Savukārt politiķi atzina, ka šobrīd iespējams cerīgi raudzīties, ka pašvaldību vajadzības ir ministra darāmo darbu prioritāšu sarakstā.

Tāpat VSIA “Latvijas Valsts ceļi” valdes priekšsēdētājs Mārtiņš Lazdovskis klātesošos iepazīstināja ar pieejamo ceļu finansējumu, kā arī informēja par plānotajiem būvdarbiem un ceļu remontiem. Paredzēts, ka Zemgales reģionā šogad darbus uzsāks 16 ceļa posmos. Savukārt VSIA “Autotransporta direkcijas” valdes priekšsēdētājs Artūrs Caune informēja par aktualitātēm sabiedriskā transporta jomā, tostarp par biļešu un tarifu maiņu, kā arī maršruta tīklu pārstrukturizāciju.

Pēc satiksmes nozares jautājumu apspriešanas sēdēs kārtībā bija vēl pieci jautājumi. Attīstības padomes sēdes politiķi:

  • apstiprināja grozījumus Zemgales plānošanas reģiona (ZPR) 2024. gada budžetā. Tie nepieciešami, lai nodrošinātu Zemgales plānošanas reģiona darbību un apstiprināto dokumentu izpildi, pamatojoties uz Zemgales plānošanas reģiona nolikumu;
  • apstiprināja redakcionālas izmaiņas ZPR attīstības programmas 2021.–2027. gadam Pielikumā 7.2. “Zemgales plānošanas reģiona pašvaldību reģionālās nozīmes projekti 2021–2027”. Izmaiņas nepieciešamas, lai nodrošinātu aktuālo reģionālo projektu sarakstu iestrādāšu plānošanas dokumentā;
  • apstiprināja  ZPR Apbalvojuma nolikumu;
  • atbalstīja ZPR piedalīšanos Latvijas skolēnu zinātniskās pētniecības konferences 2. posmā – Zemgales reģiona skolēnu zinātniskās pētniecības konferencē, kas norisināsies attālināti š. g. 26. aprīlī Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātē  Jelgavā. Kā arī atbalstīta ZPR dalība konkursa uzvarētāju apbalvošanā;
  • Lai nodrošinātu ZPR Attīstības padomes kapacitātes paaugstināšanu, nolemts piedalīties pieredzes apmaiņas vizītē Sligo (Īrija). Vizītes laikā plānots gūt pieredzi vēja un saules enerģijas ražošanas kopienu veidošanā, to darbības normatīvajiem un finansiālajiem aspektiem. Paredzētas tikšanās ar uzņēmējiem un iegūt praktisku pieredzi, apmeklējot “Sliabh Bawn” vēja parku, kas veidots, apvienojoties vairākiem kopuzņēmumiem.

Pēc rotācijas principa sēde šoreiz norisinājās Jēkabpils novada Jēkabpils Tautas namā. Pēc sēdes noslēguma dalībnieki apskatīja rekonstruēto namu. Savukārt nākamā padomes sēde plānota 23.aprīlī attālinātā formātā.

Atgādinām, ka Zemgales plānošanas reģiona Attīstības padomes sēdēs piedalās pašvaldību pārstāvji no Jelgavas valstpilsētas, kā arī Aizkraukles, Bauskas, Dobeles, Jelgavas un Jēkabpils novadA. Zemgales plānošanas reģiona Attīstības padomes priekšsēdētājs ir Bauskas novada domes priekšsēdētājs Aivars Okmanis.