Kādas ir līdzšinējās sekmes un arī problēmas sociālajam darbam kopienā Bauskas novadā? Kā veicināt iedzīvotāju iesaistīšanos, kā stiprināt kopienas un aptvert visas sabiedrības grupas? Lai diskutētu par šiem un citiem ar sociālo darbu kopienā saistītajiem jautājumiem, sestdien, 14.oktobrī, Vecumniekos notiks domnīca “Vēlās brokastis ar savējiem. Kā kopā paveikt vairāk”.

Pasākums norisināsies daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra “Sarkanā skola” telpās Vecumniekos (Bauskas iela 4) no plkst. 11:00 līdz 15:00.

Uz domnīcu aicināti nevalstisko organizāciju pārstāvji, Bauskas novada domes deputāti, Sociālā dienesta darbinieki, Labklājības ministrijas pārstāvji, kā arī vietējie iedzīvotāji. Pasākuma dalībniekiem ne vien būs iespēja atskatīties uz pirmajiem sociālā darba kopienā rezultātiem Bauskas novadā, bet arī kopīgi diskutēt, kā panākt aktīvāku vietējo iedzīvotāju iesaisti un šī sociālā darba veida attīstību novadā. Domnīcu vadīs kopienu veidotāja, metodikas “Sociālais darbs kopienā” mācību vadītāja un mentore Inese Šubēvica.

Pasākuma programma:

 • 10:30-11:00 Reģistrācija
 • 11.00-12.00 Pasākuma atklāšana
  Guntis Kalniņš, Bauskas novada pašvaldības domes deputāts - Sociālās un veselības komitejas vadītājs
  Dina Romanovska, Bauskas novada Sociālā dienesta vadītāja
  Ineta Kaira-Odumiņa, Bauskas novada pašvaldības iestādes “Bauskas novada Sociālais dienests” Sociālais darbinieks darbam ar pilngadīgām personām
 • 12.00-14.00 Diskusija un darba grupas. Brīvā un draudzīgā atmosfērā meklēsim atbildes par sociālā darbinieka lomu Bauskas novada kopienā, ieguvumiem iedzīvotājiem un pašvaldībai un to, kā aktivizēt un nostiprināt sociālā darba kopienā nozīmību Bauskas novadā.
 • 14.00-14.30 Rezultātu prezentēšana un nodošana Bauskas novada deputātiem
 • 14.30-15.00 Neformālas sarunas ar savējiem.

Domnīcas dalībniekiem sociālā pakalpojumu centra telpās arī būs iespēja apskatīt Dienas centra bērnu un jauniešu radošo darbu izstādi.

Domnīca “Vēlās brokastis ar savējiem. Kā kopā paveikt vairāk” notiek Labklājības ministrijas (LM) organizētās kampaņas “Savējais savējiem!” ietvaros, kas šī gada rudenī notiek visā Latvijā. Kampaņa tiek rīkota, noslēdzoties LM īstenotajam pilotprojektam “Sociālais darbs kopienā”, kura mērķis ir sociālo problēmu risināšana un to preventīva novēršana kopienas līmenī, aizsniedzot neaizsargātākās iedzīvotāju grupas, aktivizējot kopienu iekšējos resursus un veicinot sadarbību starp iedzīvotājiem un pašvaldības vadību.  Atšķirībā no sociālā darbinieka, kura uzdevumi ir saistīti ar individuālu atbalstu grūtībās nonākušiem cilvēkiem, sociālais darbinieks kopienā fokusējas uz sociālo problēmu prevenci, aktīvi iesaistoties visas kopienas dzīvē. Neskatoties uz būtiskajiem ieguvumiem iedzīvotājiem, šobrīd Latvijā sociālais darbinieks kopienā kā amata vieta ir tikai nelielā skaitā pašvaldību.

Labklājības ministrijas projekta “Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās” ietvaros 2022. – 2023. gadā deviņus mēnešus tika īstenots pilotprojekts, pārbaudot sociālā darba metodiku “Sociālais darbs kopienā” septiņās pašvaldībās - Cēsu novada pašvaldībā, Tukuma novada pašvaldībā, Bauskas novada pašvaldībā, Rēzeknes novada pašvaldībā, Ādažu novada pašvaldībā, Daugavpils valstspilsētas pašvaldībā un Rīgas valstspilsētas pašvaldībā. Sociālā darbinieka kopienā loma un nozīme arvien vairāk tiek apzināta, gan aktivizējot jau esošas vietējās kopienas, apzinot to resursus un iespējas, gan palīdzot izveidot jaunas kopienas, lai sasniegtu sociāli neaizsargātākās iedzīvotāju grupas un tādējādi preventīvi risinātu dažāda spektra sociālās problēmas novadā. Sociālajam darbiniekam ir saistošas sociālā darba profesijas vērtības un ētikas kodekss, kas ir nozīmīgs profesionāļu instruments ikdienas darbā ar kopienām.

foto

Vairāk informācijas:
Linda Miltiņa
Projektu vadītāja
Baltic Communication Partners
26449620
linda.miltina@bcp.lv