Der zināt Iedzīvotāji veido savu vidi
Divkāršo projektu konkursa «Iedzīvotāji veido savu vidi» finansējumu

Bauskas novada domes decembra sēdē deputāti atbalstīja grozījumus projektu konkursa „Iedzīvotāji veido savu vidi" nolikumā. Turpmāk maksimālais finansējums vienam projektam būs 2000 eiro, līdzšinējo 1000 eiro vietā.

Pašvaldības budžeta finansētais projektu konkursa mērķis ir veicināt iedzīvotāju iniciatīvu uzlabot savas dzīves un apkārtējās vides kvalitāti Bauskas novada administratīvajā teritorijā, iesaistot iedzīvotājus sabiedriskajā darbā, attīstot sadarbību starp vietējo sabiedrību, pašvaldību un uzņēmējiem.

Projekta ietvaros iedzīvotāji labiekārto daudzdzīvokļu māju teritorijas, atjauno un labiekārto rotaļu laukumus, sakopj degradētas teritorijas, iekārto sporta laukumus un citas aktīvās atpūtas infrastruktūras objektus, kā arī realizē daudz dažādus citus projektus, veicinot drošas un sakārtotas vides veidošanos pašvaldības teritorijā.

2023.gada projektu konkurss tiks izsludināts viena mēneša laikā no pašvaldības budžeta apstiprināšanas dienas.

Paziņojums par konkursu tiks publicēts pašvaldības informatīvajā izdevumā „Bauskas Novada Vēstnesis”, pašvaldības tīmekļvietnēs: www.bauska.lv, www.iecava.lv, www.rundale.lv, www.vecumnieki.lv un pašvaldības sociālo tīklu profilos.

Projektu pieteikumus ar norādi „Projektu konkurss „Iedzīvotāji veido savu vidi”” varēs iesniegt  viena mēneša laikā no projektu konkursa izsludināšanas dienas.

Artūrs Dulbe,
Bauskas novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciālists

Projektu konkursa «Iedzīvotāji veido savu vidi» 2022.gada realizēto projektu apkopojums