Der zināt
Finansējums piešķirts diviem Bauskas novada pašvaldības projektiem Pārrobežu sadarbības programmā

Apvienotā uzraudzības komiteja 22.martā izvērtēja trešā projektu konkursa ietvaros iesniegtos pieteikumus un apstiprināja 15 kapitalizācijas un rezultātu stiprināšanas projektus. To skaitā ir arī divi Bauskas novada pašvaldības iesniegtie pieteikumi.

Kapitalizācijas un rezultātu stiprināšanas projektu mērķis ir pastiprināt iepriekš īstenoto projektu rezultātus, padarīt tos pieejamus un atpazīstamākus plašākai mērķauditorijai, nodrošināt uzkrātās pieredzes apmaiņu un pārņemšanu.

Pilnveidos Mežotnes baznīcas kultūrtelpu

Bauskas novada pašvaldība Pārrobežu sadarbības programmas ietvaros kopā ar Smiltenes novada pašvaldību realizēs projektu „Ainava kā resurss: atbalsts jauniem pakalpojumiem un tūrismam”, Nr.LV-RU-052 (RUNRARO).

Lai pastiprinātu Bauskas novada pašvaldības īstenotā projekta rezultātus (uzlaboto infrastruktūru Mežotnes pilskalnā, iegādāto aprīkojumu kultūrtelpā „Mežotnes baznīca”, inovatīvu mobilo gidu izstrādi, Mežotnes pilskalna svētkus un citus), tiks iegādāts aprīkojums, izveidota virtuāla digitālā izstāde „Mežotnes pilskalna dārgumi”, nodrošināta papildu publicitāte par Mežotnes pilskalnu un atjaunoto Mežotnes baznīcu, organizētas koncertsērijas, tematiskie pasākumi u.c. aktivitātes, lai veicinātu teritorijas apmeklētību tūrisma nesezonā.

Projekta īstenošanai kopējās plānotās izmaksas vienam sadarbības partnerim - līdz 80 000 eiro. Programmas līdzfinansējums - 72 000 eiro, pašvaldības finansējums - 8000 eiro.

Izstrādās mārketinga materiālus Bauskas industriālajam parkam

Kopā ar Zemgales plānošanas reģionu Bauskas novada pašvaldība realizēs projektu „Zemgales uzņēmējdarbības vides attīstība un uzņēmēju konkurētspējas veicināšana”, Nr.LV-RU-020 (SMEPRO 2).

Tiks īstenotas mārketinga aktivitātes Bauskas industriālā parka atpazīstamības veicināšanai: video izstrāde ar 3D grafikas iespējām industriālā parka vizualizācijai, mārketinga materiālu izstrāde, reprezentācijas materiālu maketa izstrāde un iegāde, publicitātes pasākumu nodrošināšana biznesa un nozaru portālos Baltijas mērogā, uzņēmēju tīklošanās pasākumi un citas aktivitātes.

Konkursā pieejamais maksimālais piešķīrums vienam finansējuma saņēmējam ir 50 000 eiro. Programmas līdzfinansējums - 45 000 eiro, pašvaldības finansējums - 5000 eiro.

Katrs apstiprinātā projekta pieteicējs saņems no programmas vadošās iestādes informāciju par programmas līdzfinansējuma pieejamību un finansēšanas līguma noslēgšanu.

Bauskas novada pašvaldības
Sabiedrisko attiecību nodaļa