Jaunatne
Jauniešu forums Vecumniekos

Enerģiski un radoši šodien aizvadīts jauniešu forums “Liekam puzli kopā”, Vecumnieku tautas namā kopā pulcējot skolu pašpārvalžu dalībniekus, jaunatnes jomas pārstāvjus, Bauskas novada pašvaldības deputātus, nevalstiskās organizācijas, kā arī citu jomu pārstāvjus, kuru mērķauditorija ir jaunieši.

Forums ir viena no pasākuma “Bauskas novads – Latvijas Jauniešu galvaspilsēta 2023” aktivitātēm. Tas organizēts ar mērķi stiprināt jauniešu kopienu novadā, izzināt jauniešu vēlmes un vajadzības, veicināt sadarbību starp lēmumu pieņēmējiem, jaunatnes jomas pārstāvjiem un jauniešiem, kopā izvirzīt prioritātes jaunatnes politikas attīstībai Bauskas novada pašvaldībā. Ar pasākuma vadītājas lomu lieliski tika galā nodibinājuma “ViedDoma” dalībniece un jauniešu medijpratības treneru tīkla vadītāja Aiva Moroza. 

Bauskas novada domes priekšsēdētāja vietnieks Aivars Mačeks, uzrunājot foruma dalībniekus, sacīja: “Prieks, ka ir jaušama virzība uz priekšu pašvaldības sadarbībai ar jauniešiem un šodien esam pulcējušies kopīgā forumā. Tas ir ļoti nepieciešams arī mums, deputātiem, lai labāk saprastu, kur virzīties, kas jauniešiem nepieciešams. Šķiet, ka šādā sastāvā pulcējamies pirmo reizi, lai iepazītu novadu, iepazītu aktīvos jauniešus un viņu domas, dalītos ar idejām. Aicinu nekautrēties no viedokļu apmaiņas, jo tikai tā varam izzināt  jūsu vēlmes un palīdzēt tās īstenot. Jaunajā Bauskas novadā esam satikušies katrs ar savu pieredzi, un tagad mums jāatrod kopīgs virziens, kā dzīvosim tālāk. Izmantojot izdevību, aicinu jauniešus iesaistīties arī iedzīvotāju padomēs, kas katra savā pagastā virzīs īstenošanai nepieciešamākos mērķus. Pašvaldības vēlme nav sadzīt visus iedzīvotājus pilsētās, bet gan nodrošināt iespēju cilvēkiem dzīvot pagastos, justies piederīgiem savai vietai un katram savā zemes stūrītī justies labi.”

Lai sekmētu sadraudzību un kopības sajūtu, foruma iesildošajā daļā dalībnieki iesaistījās Vecumnieku Tūrisma informācijas punkta sagatavotajā orientēšanās spēlē, kuras laikā iepazina Vecumnieku teritoriju.

Pēcāk visi aktīvi iesaistījās diskusijās, strādājot darba grupās un cenšoties rast atbildes uz diskusiju jautājumiem. Katra no 12 darba grupām analizēja atšķirīgu diskusijas tēmu un pēc spraigas darbošanās prezentēja savu redzējumu pārējiem foruma dalībniekiem.  Kopumā tika iztirzātas šādas tēmas: mobilais darbs ar jauniešiem, līdzdalība, sadarbības iespējas, vasaras nodarbinātība skolēniem, karjera, darba iespējas pilngadīgajiem jauniešiem, jauniešu mentālā veselība, saturīga brīvā laika pavadīšana, telpa jauniešiem, neformālā izglītība, pašvaldības atbalsts jauniešu kompetenču pilnveidei, digitālās prasmes un Bauskas novada jaunietis, kā savas kopienas veidotājs.

“Liels paldies par atsaucību un degsmi! Mēs visi esam kā mazie puzles gabaliņi, katrs ar savu enerģiju, ideju, pieredzi, nākotnes redzējumu un mērķiem. Kopā sanākot, mēs veidojam lielo puzli: mūsu lielo novadu – Bauskas novadu.  Esam kopā, lai veidotu mūsu kopienu stipru, kārtīgu, labbūtīgu mūsu jauniešiem, mūsu tagadnei un nākotnei,” Bauskas novada administrācijas Jaunatnes nodaļas vadītāja Līga Briģe.

Konkursa “Latvijas Jauniešu galvaspilsēta” mērķis ir popularizēt darbu ar jaunatni pašvaldību vidū un tā nozīmi sabiedrībā, stiprināt pašvaldību sadarbību jaunatnes jomā, labo prakšu un pieredzes apmaiņu, turpināt iedibinātās tradīcijas darbā ar jaunatni; kā arī paaugstināt darbā ar jaunatni iesaistīto personu, pašvaldību un organizāciju, kas organizē darbu ar jaunatni, prestižu un veicinātu jauniešu līdzdalību un iesaistīšanos sabiedriskajos procesos. 

Titula “Latvijas Jauniešu galvaspilsēta 2023” īpašniece ir Bauskas novada pašvaldība.

Forums “Liekam puzli kopā” īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2023.-2025. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros un ar Bauskas novada pašvaldības līdzfinansējumu.