Jaunums

Ar skanīgu torņu mūziku pāri Kurmenes ciematam svētdienas, 29.augusta, rītā sākās svētki Kurmenē. Ceturto reizi savus bijušos dzimtas īpašumus apmeklēja grāfs Broņislavs Komorovskis ar kundzi Annu – bijušais Polijas aizsardzības ministrs un prezidents (2010 – 2015) un nozīmīgs politiskais darbinieks. Viņa dzimtas saknes ir Kurmenē. Šeit, pie Kurmenes baznīcas, atdusas viņa vectēvs un vecvectēvs, arī citi dzimtas pārstāvji.

Par godu grāfa Komorovska vizītei, Kurmenes baznīcā notika svinīgs dievkalpojums, kuru vadīja bīskaps Viktors Stulpins. Dievkalpojums notika divās valodās – latviešu un poļu.

Svinīgajā misē piedalījās arī Polijas vēstniece Latvijā Monika Mihališina, Bauskas novada domes priekšsēdētājs Aivars Okmanis un citi novada vadības pārstāvji.

Svinīgo dievkalpojumu kuplināja divi baznīcas kori no Rīgas katoļu draudzēm un Daugavpils Poļu biedrības kapela un jauniešu dziesmu un deju kolektīvs.

Grāfa Komorovska iepriekšējā vizīte Kurmenē bija 2015.gadā, ka viņš šeit viesojās kopā ar dēliem. Broņislavs Komorovskis, uzrunājot pasākumu dalībniekus atzina, ka ir pārsteigts par neilgajā laikā paveikto šajā vietā. Šogad Kurmenes baznīca Pēterdienā nosvinēja savu 150.dzimšanas dienu. Šim svarīgajam pasākumam tika paveikts milzu darbs gan baznīcas apkārtnes, gan pašas ēkas sakopšanā. Grāfs Komorovskis pateicās priesterim Andrejam Mediņam, kura vadībā notikusi Kurmenes baznīcas atdzimšana. Viņš pateicās Kurmenes iedzīvotājiem, pašvaldības vadībai, ikvienam, kas atbalstījis šo labo ieceri jebkādā veidā. Viņš pauda prieku un gandarījumu, ka viņa dzimtas īpašumi kļuvuši par kultūras centru un ir pieejami cilvēkiem gan apskatei, gan labiem darbiem.

Broņislavs Komorovskis sacīja, ka viņa dzimta 300 gadu strādājusi un dzīvojusi Latvijā un Polijā, ieguldot savas zināšanas un veikumu abu valstu labā. „Kā šajā misē savijušās lūgšanas latviešu un poļu valodā, tā savijušās manas dzimtas saknes. Šodien mūs vieno ticība un cilvēciska brīvība. To visu var redzēt šeit. Mani dzimtas priekšteči arī lūgušies šajā baznīcā. Es lepojos ar to, ka manas dzimtas saknes stiepjas šeit – Latvijā, Kurmenē. No šīm saknēm var izaugt cilvēki, kas kļūst par nozīmīgām sava laika personībām valsts politikā,” sacīja grāfs Komorovskis.

Kā dāvanu pašvaldībai un Kurmenes baznīcai grāfs Komorovskis pasniedza savas dzimtas saglabātās Kurmenes un apkārtnes kartes un plānus, kas ir svarīga vēsturiska liecība.

Bauskas novada pašvaldības vadītājs A.Okmanis pateicās Komorovsku dzimtai par devumu Kurmenei, viņš atzina, ka šodienas uzdevums ir saglabāt visu un attīstīt tālāk, lai cilvēki šeit varētu dzīvot un strādāt. Pašvaldības vadītājs grāfam Komorovskim pasniedza Bauskas novada reprezentācijas dāvanu ar mūsu novadā ražotiem suvenīriem.

Priesteris Andrejs Mediņš, uzrunājot pasākuma viesus, sacīja, ka mēs esam atbildīgi par to, lai Zemgales pērlē Kurmenē atgrieztos dzīvība, lai atgrieztos dievišķās mīlestības pieskāriens, kas nav tikai ēkas un apkārtne. Galvenā vērtība ir cilvēki.

Pēc svētku mises viesi devās Kurmenes dārzā, kur pie galdiņiem, baudot ārā gatavotas pusdienas klausījās un priecājās par Daugavpils Poļu kultūras biedrības jauniešu dziedātajām dziesmām poļu un latviešu valodā.

Vizītes ietvaros viesi pabija arī Bārbeles zēnu skolā, Skaistkalnē, kur iecerēts atvērt jauno Kaucmindes meiteņu skolu.

Kurmenes pagasta Mūrmuižas kapos, kur guldīti dzimtas senči, B.Komorovskis iestādīja piemiņas kociņu.

Svētdienas pasākums – gan koncerts, gan mise bija kupli apmeklēti. Bija sabraukuši tuvi un tāli viesi, arī vairākas Latvijā pazīstamas personības.

Kurmenes baznīca un apkārtne jau šodien ir izveidojusies par kultūras centru, par vietu kur plūst tūristi un palīgi, kas vēlas dot savu artavu šīs vietas sakopšanā.

„Vēstures liecībās atrodams, ka senāk šajā baznīcā dievkalpojumā piedalījās ap 2000 draudzes locekļu. Baznīcas logi bija vaļā, cilvēki stāvēja ārā un klausījās Dieva vārdu. Šī ir svētīta un mīlēta vieta. Tāda mums tā jāsaglabā un jāveido tālāk,” sacīja priesteris A.Mediņš.

Andra Matuļenko
sabiedrisko attiecību speciāliste