Sociālā joma
atbalsts

Mērķtiecīga sadarbība starp Bauskas novada pašvaldību, Sociālo dienestu un biedrību “Cerību spārni” ir nesusi gaidīto rezultātu -  no 1. februāra dzīvi jaunizveidotajā Bauskas grupu mājā ir uzsākuši pirmie iemītnieki. Katram, protams, ir savs stāsts un neliels satraukums, bet pāri visam vēlme līdzdarboties un mācīties gan sadzīves, gan radošas prasmes.

Jau aizvadītas pirmās nodarbības, no otrreiz pārstrādājamā materiāla - kartona un papīra - darinot vērtīgus gala produktus: vāzes, traukus, lampas un kaķu skrāpeles; pavadīts arī pirmais kopīgais pasākums, ar sirsniņkūkas gatavošanu, mīlas dziesmu viktorīnu, filmas seansu un ballīti atzīmējot Valentīndienu. Savukārt 29. februārī tiks gaidīti viesi, lai kopā nosvinētu grupu mājas atvēršanas svētkus.   

Vēl daudz darba, lai pakāpeniski uzsāktu visus pakalpojumus, bet izveidotā komanda ir apņēmības pilna radīt atbalstošu, drošu vidi un pakalpojumus, kuri ir ļoti nepieciešami cilvēkiem ar invaliditāti.

Paplašinās sociālo pakalpojumu klāsts

Bauskas novada pašvaldība sociālo pakalpojumu sniegšanu deleģējusi biedrībai “Cerību spārni”. Biedrībai nodotas arī telpas Bauskā, Slimnīcas ielā 4, kur ir iespēja nodrošināt grupu dzīvokļus 16 pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem un pakalpojumu "Atelpas brīdis" pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem ar četrām pakalpojuma vietām.

Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu klāstu ir iespējams paplašināt, jo pašvaldība, realizējot ERAF projektu “Deinstitucionalizācijas plāna īstenošana Bauskas novadā”, ir izveidojusi nepieciešamo infrastruktūru šādu pakalpojumu sniegšanai.

Kad tiks pabeigti būvdarbi un aprīkotas telpas, tad biedrība varēs uzsākt darbu arī Daudzfunkcionālajā sociālo pakalpojumu centrā Rūpniecības ielā 9, Bauskā, kur tiks nodrošināts dienas aprūpes centra pakalpojums un specializētās darbnīcas pakalpojums pieaugušām personām ar garīga rakstura traucējumiem, kā arī atelpas brīža pakalpojums, dienas aprūpes centra pakalpojums un sociālās rehabilitācijas pakalpojumi bērniem ar funkcionāliem traucējumiem. Plānots pēc telpu iekārtošanas uzsākt pakalpojumu sniegšanu arī Baldones ielā 65, Iecavā, kur tiks nodrošināts dienas aprūpes centra pakalpojums pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem un sociālās rehabilitācijas pakalpojums bērniem.

Grupu mājas ēkā Bauskā, Slimnīcas ielā 4, ir veikti pārbūves darbi un ēkas energoefektivitātes uzlabošanas pasākumi, kas īstenoti trīs Eiropas Savienības un Bauskas novada pašvaldības līdzfinansētu projektu ietvaros. Ēkai ir nomainīti visi logi un durvis, nosiltināti ēkas pamati un fasāde,  pilnībā pārbūvēts jumts. Uzstādīti arī saules kolektori karstā ūdens sagatavošanai. Pirms pārbūves ēkas teritorija bija iežogota, jo tajā sākotnēji atradās slimnīca, pēc tam pansionāts. Pēc pārbūves žogs ir demontēts, un tagad šī teritorija ir publiski pieejama visiem iedzīvotājiem. Ēka atrodas pašā Bauskas centrā, tieši blakus autoostai, medicīnas iestādēm un pārtikas veikaliem. Teritorija ap ēku ir labiekārtota, izveidojot zaļās zonas ar apstādījumiem, soliņiem un atkritumu tvertnēm, ir ierīkotas velosipēdu un elektroriteņu pieslēgšanas novietnes un plašas autostāvvietas.

Pašam savas mājas, bet ar nepieciešamo atbalstu

Grupu mājas (dzīvokļa) pakalpojumu ir tiesīgas saņemt pilngadīgas personas ar garīga rakstura traucējumiem, kuras objektīvu apstākļu dēļ nevar dzīvot patstāvīgi, bet nav nepieciešama atrašanās ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā. Grupu dzīvokļos klienti paši maksā par saviem komunālajiem pakalpojumiem, pārtiku, higiēnas un saimniecības precēm, bet pārējos izdevumus, kas saistīti ar pakalpojumu, apmaksā pašvaldība. 

„Grupu mājā katram pakalpojuma saņēmējam ir iespēja mitināties savā dzīvoklī. Grupu māju sauc par  pakalpojumu, bet būtībā tā ir cilvēku mājvieta, kur dzīvot tāpat kā mums savās mājās, tikai ar nepieciešamo atbalstu. Dzīve tiks organizēta atbilstoši katra spējām un varēšanai, jo cilvēki ir dažādi. Kāds varbūt varēs darīt visu patstāvīgi un atbalsts būs nepieciešams tikai, piemēram, ēst gatavošanā vai budžeta plānošanā, bet kādam ar smagākiem funkcionālajiem traucējumiem būs nepieciešams lielāks atbalsts,” skaidro biedrības „Cerību spārni” vadītāja Eva Viļķina. Grupu mājā darbojas dažādi speciālisti: pakalpojuma vadītāja, sociālie darbinieki, sociālie rehabilitētāji, aprūpētāji, darbnīcu vadītāji, terapeiti.

Ieguvēji nav tikai pakalpojumu saņēmēji

Galvenais ieguvums pēc pakalpojumu ieviešanas ir tas, ka personām ar invaliditāti nav jāpārceļas uz dzīvi ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā tikai tāpēc, ka tai nav pieejams nepieciešamais atbalsts dzīvesvietā jeb sabiedrībā balstīti sociālie pakalpojumi. Ieviestie pakalpojumi šiem cilvēkiem piedāvā iespēju atrast savu mājvietu, kur justies piederīgiem un saņemt cieņpilnu attieksmi. Tāpat ir tikai normāli, ka vecākiem vai tuviniekiem nav jāpakārto visa sava dzīve bērnam vai pieaugušajam ar invaliditāti. Ja sociālo pakalpojumu sniedzēji parūpējas par šo cilvēku, tad vecāki var dzīvot pilnvērtīgu dzīvi, realizēt savu potenciālu, iesaistīties darba tirgū un kļūt par nodokļu maksātājiem nevis pašvaldības pabalstu saņēmējiem. Ieviešot šos pakalpojumus, arī sabiedrība pamazām kļūst izglītotāka un pieņemošāka.