Jaunums
Iedzīvotāji var saņemt valsts apmaksātu psiholoģisko un psihoterapeitisko palīdzību

No 2021. gada 10. maija iedzīvotājiem ir iespēja saņemt valsts apmaksātu psiholoģisko un psihoterapeitisko palīdzību, lai mazinātu Covid-19 pandēmijas izraisītās sekas psihiskai veselībai.  Plašāk par atbalstu ģimenes ārstiem darbā ar pacientiem ar psihiskās veselības traucējumiem, lūdzu, lasiet ģimenes ārstiem izsūtītājā apkārtrakstā

Psihiskā atbalsta konsultācijas ir pieejamas pacientiem ar depresiju un noteiktām diagnozēm, lai risinātu ar stresu saistītus traucējumus, neirotiskā spektra traucējumus un ēšanas traucējumus.

Diagnozes:

  • persona ar stresu saistītiem traucējumiem (diagnozes F43.1, F43.2);
  • persona ar neirotiskā spektra traucējumiem (diagnozes F40.0, F41.0, F41.1, F45);
  • persona ar depresiju (diagnozes F31, F32, F33, F34.1, F06.32, Z73.0);
  • persona ar ēšanas traucējumiem (diagnoze F50);
  • persona ar uzvedības un emocionāliem traucējumiem, kas parasti sākušies bērnībā un pusaudža vecumā (diagnozes F90-F98).

Pieteikšanās konsultācijai

Nosūtījumu konsultācijas saņemšanai var izsniegt ģimenes ārsts vai psihiatrs (bērniem – bērnu psihiatrs), izvērtējot pacienta sūdzības un vadoties pēc nozares speciālistu izstrādātā algoritma. Sagatavojot nosūtījumu, ārsts noteiks nepieciešamo terapijas ilgumu līdz 10 valsts apmaksātām vizītēm. Ņemot vērā Covid-19 pandēmijas radītos riskus, šīs konsultācijas speciālisti var nodrošināt arī attālināti, izmantojot kādu no interneta platformām. 

Vairāk informācijas un speciālistu saraksts

Avots:

Nacionālais veselības dienests