Sociālā joma
Atvērto durvju diena grupu dzīvokļu mājā

Lai tiktos ar potenciālajiem iemītniekiem, viņu tuviniekiem un atbalsta personām, 4. janvārī biedrība Cerību spārni” sadarbībā ar Bauskas novada pašvaldības Sociālā dienesta kolēģiem organizēja atvērto durvju dienu Slimnīcas ielā 4, Bauskā, kur jau drīzumā darbu sāks grupu dzīvokļu māja pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem.  

Visi iepazinās ar jaunizveidoto pakalpojumu. Interese par grupu dzīvokļa pakalpojuma sniegšanas procesu un dzīvošanas noteikumiem bija ļoti liela. Sociālā dienesta kolēģi izskaidroja kas ir jānokārto, lai varētu saņemt šo pakalpojumu.

Vērtīga bija tikšanās ar vecākiem, tuviniekiem un pašiem cilvēkiem, kuri būs pakalpojumu saņēmēji, lai izrunātu dažādus interesējošus, sadzīviskus jautājumus, un bija kā iedrošinājums tiem, kuri vēl ir apmulsuši un baidās pieņemt lēmumu patstāvīgas dzīves uzsākšanai. Šobrīd jau lielākā daļa no Bauskas sociālo pakalpojumu komandas ir izveidota un gatava uzsākt darbu jaunajos pakalpojumos.

ERAF projekta “Deinstitucionalizācijas plāna īstenošana Bauskas novadā” ietvaros izveidoti grupu dzīvokļi personām ar garīga rakstura traucējumiem ar 16 pakalpojuma vietām un pakalpojums “Atelpas brīdis” personām ar garīga rakstura traucējumiem ar četrām pakalpojuma vietām.

Izstādē atklāj 30 cerību pilnus stāstus par cilvēkiem ar invaliditāti

Viens no svarīgiem aspektiem, lai atbalstītu cilvēkus ar invaliditāti, ir sabiedrības izpratnes veicināšana par cilvēku dažādību. Ar šādu nolūku 4. janvārī biedrība “Cerību spārni” Bauskas Kultūras centrā atklāja ceļojošo izstādi “Mēs esam un varam”.

Izstādes dalībnieki ir 30 personas ar invaliditāti, kuru stāstus biedrība vēlas nodot citiem, parādot,  ka mēs visi esam vienādi un līdzvērtīgi.

“Mums kā sabiedrībai kopumā būtu jārada apstākļi, kuros personas justos droši, nepiespiesti un nevienā brīdī nejustos atšķirīgi no pārējiem. Mēs ceram, ka izstādes izveidošana palīdzēs iedrošināt apkārtējo sabiedrību neuztvert kādu atšķirīgi kā atsevišķu sabiedrības daļu, bet kā daļu no mums,” teic biedrības vadītāja Eva Viļķina.

Biedrības “Cerību spārni” aizsākums meklējams 2003. gadā, apvienojoties vecāku kopumam, kuriem bija bērni ar invaliditāti. Ideja par biedrības izveidi radās tāpēc, lai vecāki, kuriem ir bērni ar invaliditāti, nezaudētu cerību un rastu iespēju palīdzēt viens otram ikdienas rūpēs.

Biedrība aicina visus Bauskas novada iedzīvotājus un viesus apmeklēt izstādi un izmantot iespēju izlasīt stāstus vai noskatīties video stāstus. Uz vietas būs iespējams apskatīt arī sociālā uzņēmuma “Visi Var” produkciju, kuru veidojuši cilvēki ar invaliditāti.

Izstāde būs apskatāma līdz janvāra beigām.