attēls

Vecumnieku apvienības pārvalde sadarbībā ar Bauskas novada komunālservisu (BNKS), aicina no savu laiku nokalpojušajām vieglo automašīnu riepām un visa veida nolietotajām elektroprecēm atbrīvoties videi draudzīgā veidā.

Tāpēc tiek organizēta riepu un nolietoto elektropreču bezmaksas nodošanas akcija, kas no šā gada 19. aprīļa līdz 30. aprīlim notiks Ceriņu ielā 17, Vecumniekos, katlu mājas teritorijā.

  • Riepu un nolietoto elektropreču nodošana: darbadienās un sestdienās no plkst. 9:00 līdz 17:00.
  • Nolietoto riepu un elektropreču izkraušana tikai BNKS darbinieka klātbūtnē. Aicinām pieteikties pa tālruni: +371 29699241

Akcijas periodā no vienas automašīnas iespējams nodot vienu riepu komplektu (četras vieglo automašīnu riepas). Iebraucot pieņemšanas laukumā, tiks reģistrēts automašīnas numurs un jāuzrāda konkrētās automašīnas reģistrācijas apliecība.