Attīstība Bauskas novada pašvaldība
Vizīte Īrijā

No 10. līdz 13. jūnijam Zemgales plānošanas reģiona Attīstības padomes politiķi un plānošanas reģiona administrācijas pārstāvji piedalījās pieredzes apmaiņas vizītē Slaigo, Īrijā. Vizītes galvenais mērķis - gūt pieredzi vēja un saules enerģijas ražošanas kopienu veidošanā, to darbības normatīvajiem un finansiālajiem aspektiem.

Zemgales delegācijai 3 dienu pieredzes apmaiņas braucienā Slaigo bija iespēja uzzināt pašvaldības pieredzi zaļās enerģijas attīstīšanā un tās ieviešanas procesos. Tikšanās laikā uzklausīta arī Slaigo pašvaldības plānošanas dokumentu izstrāde vēja parku attīstībai pašvaldībā un valstī kopumā. Kā arī iepazīta prezentācija par iedzīvotāju iesaisti vēja parku teritorijas plānošanā. Kā norāda Bauskas novada domes priekšsēdētājs un Zemgales plānošanas reģiona Attīstības padomes priekšsēdētājs Aivars Okmanis: “Vizītes laikā vērtīgi bija uzzināt par vēja parku veidošanas procesu Īrijā, tajā skaitā par valsts un pašvaldības lomu vēja parku plānošanā un izbūvē." Šeit vēja parkus būvē mazapdzīvotās vietās, tomēr ļoti liela uzmanība tiek pievērsta sabiedrības iesaistei parku plānošanā. Papildus delegācijas pārstāvjiem bija iespēja iegūt informāciju par valsts un pašvaldību atbalsta programmām uzņēmējiem. Nozīmīgi, ka Īrijā raksturīga lauku teritoriju vienmērīga attīstība, jo nav lielu, intensīvi saimniekojošu zemnieku. Svarīgi, ka šajā valstīt projekta idejas, izstrādes un ieviešanas procedūras tiek mērķtiecīgi virzītas sadarbojoties visām iesaistītajām pusēm.

Par vērtīgu pieredzi šo braucienu atzīst arī Aizkraukles novada domes priekšsēdētājs un Attīstības padomes priekšsēdētāja vietnieks Leons Līdums: "Īrijā ir ļoti attīstīta vēja parku izbūve visā valstī. Bija noderīgi uzzināt informāciju, kā pašvaldība, izstrādājot vēja parku teritorijas un attīstības plānu, veic iedzīvotāju informēšanu. Šo jautājumu risināšanā tiek iesaistītas visas puses". Interesanti, lai iedzīvotāji varētu apturēt vēja parku izbūvi attiecīgajā teritorijā, ir jābūt ļoti pamatotam argumentam un uz datiem balstītiem pierādījumiem, par vides un dzīves kvalitātes pasliktināšanos pēc vēja parku izbūves. Valstī ir bijis tikai viens gadījums, kad iesaistoties sabiedrībai, ir apturēta vēja parka izbūve.

Tāpat aizvadītas tikšanās ar uzņēmējiem un apmeklēts “Sliabh Bawn” vēja parks, kas veidots apvienojoties vairākiem kopuzņēmumiem. Būtiski, ka šis vēja parks ir atvērts apskatei un pat veidots, kā tūrisma galamērķis ar pastaigu un piknika vietām. Šādu pieeju izceļ arī Rita Vectirāre, Jelgavas valstspilsētas priekšsēdētāja vietniece, norādot, ka padarīt vēja parkus par izglītības un izglītošanas vietām ir labs veids, kā komunicēt un iesaistīt sabiedrību. Īrijā arī tiek īstenotas dažādas iniciatīvas, lai palielinātu sabiedrības atbalstu vēja un saules enerģijai. Tostarp kopienas atbalsta fonds, kas paredzēts projektiem teritorijā ar vēja parku, ietverot iedzīvotāju izglītošanas pasākumus, atbalstu ēku energoefektivitātei, atbalstu ilgtspējīgas enerģētikas un klimata projektiem.

Zemgales plānošanas reģiona Attīstības padomes sēdēs piedalās pašvaldību pārstāvji no Jelgavas valstpilsētas, kā arī Aizkraukles, Bauskas, Dobeles, Jelgavas un Jēkabpils novadiem. Savukārt, Zemgales plānošanas reģiona Attīstības padomes priekšsēdētājs ir Bauskas novada domes priekšsēdētājs Aivars Okmanis.