Bauskas novads Izglītība
attēls

Sācies centralizēto eksāmenu laiks – satraucošs un pārbaudījumiem piesātināts periods izlaiduma klašu audzēkņiem, viņu vecākiem un pedagogiem. Šogad Bauskas novadā kopējais audzēkņu skaits, kas kārto obligātos centralizētos eksāmenus latviešu valodā, matemātikā un angļu valodā obligātajā un augstākajā līmenī ir 727 izglītojamie. Izvēles eksāmenos savas zināšanas demonstrēs 100 izglītojamie. Valodu eksāmens šogad izlaiduma klasēm ir tikai angļu valodā. Populārākie izvēles priekšmeti vidusskolu absolventiem mūsu novadā ir: bioloģija, sociālo zinātņu centralizētais eksāmens un kultūras un mākslas centralizētais eksāmens.

Savukārt 9. klasē izglītojamo skaits Bauskas novadā, kas šogad kārto centralizētos eksāmenus latviešu valodā, matemātikā un angļu valodā, ir 424 audzēkņi.

Eksāmenu norises kārtībā, salīdzinot ar iepriekšējo mācību gadu,  izmaiņu nav, toties tās ir eksāmenu rezultātu vērtēšanā – šogad minimālais vērtējums, lai eksāmens būtu sekmīgs, ir vismaz 15% vidusskolā, pamatskolā -10%.

Lai eksāmeni noritētu raiti, būtiski ir aktualizēt informāciju izglītības sistēmas datu bāzēs. Par to atbild izglītības iestādes direktors, dienu pirms eksāmena pārliecinoties, vai datu sistēmās nav izmaiņu vai jaunu paziņojumu.

Bauskas novada pašvaldība vēl veiksmi un izdošanos noslēguma eksāmenos:

  • „Nevaru, nesaprotu, negribu” vietā domā – „varu, spēju, gribu un izdarīšu”;
  • Svarīga ir pārliecība – „man izdosies”;
  • Ja palīgā nāk veiksme un patiesa vēlme parādīt labāko sniegumu – rezultāts neizpaliks.