Jaunums
Jaunieši realizē projektu «Mans novads-mans atbalss»

Bauskas novada pašvaldība šī gada vasaras sezonā realizēja Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2021.-2023. gadam projektu “Mans novads- mans atbalsts”, kura ietvaros Bauskas novadā dzīvojošajiem jauniešiem bija iespēja līdzdarboties dažādās projekta aktivitātēs. Projekts tika uzsākts šī gada 1.jūlijā, bet pirmā aktivitāte tika aizvadīta 16.jūlijā, kad jaunieši paši organizēja Influenceru pēcpusdienu “Fulminare” Kultūras centra pagalmā. Pasākums pulcēja vairāk kā 100 jauniešus un sociālo tīklu zvaigznes, kuri visas dienas garumā dalījās savās pieredzēs, mērķos un atbildēja uz dažādiem jauniešu uzdotajiem jautājumiem. Diena bija interesanta, pozītīva un aizraujošas informācijas pārpildīta.

Projekta turpinājumā tika organizētas dažādas meistarklases un nodarbības, kuru laikā meistarklašu vadītāji “devās ārā pie jauniešiem”, organizējot radošas, mākslas un sportiskas aktivitātes brīvā dabā, vietās, kur pulcējās visvairāk jaunieši. Aktivitātes tika organizētas gan Bauskas pilsētā, gan apkārtējos pagastos, vienas no apmeklētākajām meistarklasēm bija grafiti māksla un sapņu ķērāju gatavošana, bet arī sporta aktivitāšu apmeklētāju pulciņš bija pabrangs, dodoties velo pārāgienos, tūrisma pārgājienos un piedaloties citās brīvā laika aktivitātēs. Paralēli meistarklasēm visu vasaru jauniešiem bija iespēja arī apmeklēt dažādus uzņēmumus, darboties praktiski dažādu produktu radīšanā, tāpat doties pieredzes apmaiņas braucienos, līdzdarbojoties citu jauniešu sagatvotas aktivitatēs, mainoties pieredzē un kopīgi ieturot pikniku brīvā dabā. Vasara brīvā dabā – tāda bija šī vasara jauniešiem Bauskas novadā. Šīs aktivitātes turpinājās arī vēl septembrī un oktobrī, kad jaunieši devās uz Kandavas multifunkcionālo jauniešu centru, lai apraudzītu kā darbs ar jaunatni notiek citviet Latvijā, kādās ir jauniešu iespējas Kandavas pilsētā, tāpat apskatīja uzņēmumu “Pie Kristapa”, darbojās praktiski un izzināja Kandavas mājražotāju radītos produktus. Tāpat septembrī un oktobrī tika aizvadītas arī ēst gatavošanas, fotorāfēšana un putnu būrīšu gatavošanas meistarklases, ierobežojum dēļ, šajās nodarbībās varēja atrasties mazāks skaits jauniešu, tomēr iegūtās zināšanas un prasmes ikvienam bija ‘’loti noderīgas un tās jauniešiem būs iespēja izmantot turpmākajā dzīvē.

Septembrī četras nedēļas nogales tika rīkoti Orientēšanās piedzīvojuma “Tūrists savā novadā” posmi, kuri notika trīs pagastos un Bauskas pilsētā. Arī šis pasākums pulcēja lielu skaitu jauniešu ar ģimenēm, draugiem un paziņām, kopīgi aktīvi, radoši un aizraujoši pavadot nedēļas nogales un savu brīvo laiku.

Tāpat projekta laikā 8 jaunieši sadarbībā ar mācību centru “BUTS” apguva sev intersējošas tēmas, iegūstot sertifikātus un diplomus, kas papildinās ne tikai viņu CV nākotnes darba meklējumos, bet bija lielisks zināšanu papildinājums, ko izmantot savu mērķu sasniegšanai. Vēl projekta laikā tika organizētas gan grupu, gan individuālas psihologa konsultācijas jauniešiem, kuri juta nepieciešamību aprunāties ar ar cilvēku, kurš spētu izprast viņu iekšējās problēmas, jauniešiem, kuri jutas nomāktību vai depresijas pazīmes, kuras radījuši Covid-19 panedēmijas ierobešojumi, bija iespēja bezmaksas doties pie psiholoģes uz individuālajām konsultācijām, kā atzina jaunieši, tas bija ļoti noderīgi, esot radusies sajūta, ka psihologs daudz labāk saprot viņus nekā tuvākiem ģimenes locekļi.

Kopumā projekts deva būtisku ieguldījumu novada jauniešu ikdienas dzīves uzlabošanā, mazināja pandēmijas radītās sekas, kuras lika jauniešiem justies nomāktiem, satrauktiem un pat depresīviem. Pēc projekta veiktajā aptaujas anketā, lielākā daļa jauniešu, kuri piedalījās vismaz vienā no projekta aktivitātēm, norādīja, ka pēc projekta viņu emocionālā veselība un sajūtas ir uzlabojušās, un projekts nesis pozitīvas emocijas, jaunus draugus, prasmes un zināšanas.

Liene Rotberga,
Bauskas novada administrācijas
Jaunatnes lietu speciāliste.