Ceļu uzturēšana
Būvdarbi

2024. gada 12. martā Bauskas novada pašvaldība ir noslēgusi līgumu ar SIA „Vianova” par Kalna un Zaļās ielas seguma atjaunošanas un rotācijas apļa izbūves projektēšanu, autoruzraudzību un būvniecību Bauskā. Projekta ietvaros paredzēts veikt autoceļa A7 tranzīta ielas atjaunošanu un rotācijas apļa izbūvi.

Plānots, ka 2024. gada jūnija otrajā pusē tiks uzsākta Kalna un Zaļās ielas seguma atjaunošana, kas radīs satiksmes ierobežojumus un palielinās laiku Bauskas pilsētas caurbraukšanai. Paredzēts, ka būvdarbi turpināsies līdz vēlam rudenim.

Projekta mērķis ir uzlabot Bauskas novada pašvaldības tranzīta ielas - Kalna un Zaļā iela, stāvokli. Tranzīta iela ir valsts galvenā autoceļa A7 “Rīga – Bauska - Lietuvas robeža (Grenctāle)” 3.105 km garš posms, kurš  ir sliktā stāvoklī un rada draudus satiksmei.

Galvenie plānotie būvdarbi ir asfaltbetona seguma atjaunošana Kalna un Zaļās ielas brauktuvei posmā no Mēmeles tilta līdz Lidlauka ielai, t. sk. seguma atjaunošana esošajā Kalna/Zaļās un Uzvaras ielas lokveida krustojumā.

Darbi tiks sākti ar seguma izlīdzinošo frēzēšanu, seguma remontu, aku vāku nomaiņu un turpinot ar asfalta kārtu ieklāšanu.

Pēc seguma atjaunošanas tiks atjaunoti brauktuves horizontālie apzīmējumi. Kalna ielas posmā tiks ieviestas satiksmes organizācijas izmaiņas, paredzot vienu pamatjoslu katrā virzienā, iepriekšējo divu joslu vietā. Šāds satiksmes organizācijas risinājums daļēji nodrošinās satiksmes mierināšanas funkciju, novēršot apsteigšanas manevrus blīvā satiksmes plūsmā, kā arī palielinot satiksmes brīvtelpu starp tranzīta autosatiksmi un gājēju ietvēm.

Līgums paredz veikt arī tilta pār Mēmeli seguma atjaunošanu. Esošajam tiltam iecerēts veikt atjaunošanas darbus: segas un hidroizolācijas nomaiņu, jaunu deformācijas šuvju izbūvi, margu krāsošanu.

Projekta ietvaros plānota arī rotācijas apļa izbūve Kalna ielas sākuma posmā ar Mēmeles ielas un Dārznieku ceļa pieslēgumiem.

Satiksmes ministrijas līdzfinansējums ir 2 616 736 EUR, pašvaldības budžeta līdzfinansējums 871 639 euro EUR Bauskas novada domes 2024.gada 28.marta pieņemto lēmumu “Par investīciju projekta “Kalna un Zaļās ielas seguma atjaunošanas un rotācijas apļa izbūves projektēšana, autoruzraudzība un būvuzraudzība” pieteikuma iesniegšanu un aizņēmumu projekta īstenošanai.

Realizējot būvdarbu izpildi Kalna un Zaļā ielā, būvuzņēmējs veiks satiksmes organizēšanu atbilstoši satiksmes organizācijas projektam, kurā tiks iekļautas standarta  un ārkārtas situācijām sagatavotas un saskaņotas kustības organizēšanas shēmas atbilstoši MK noteikumiem.

Ņemot vērā, ka  Kalna iela un Zaļā iela ir ar lietu transporta intensitāti, noslogotu satiksmi var veidoties sastrēgumi, kustība tiks apgrūtināta. Autovadītājiem būs jārēķinās ar remontdarbiem šajā tranzīta ielas posmā. 

Plānojot maršrutus, lai izvairītos no satiksmes ierobežojumiem un sastrēgumiem, autoceļu lietotājiem iesakām izmantot apbraucamos ceļus caur Eleju pa valsts galveno autoceļu A8 Rīga-Jelgava-Lietuvas robeža (Meitene) vai caur Skaistkalni pa valsts reģionālo autoceļu P89 Ķekava-Skaistkalne.

Uzziņai:

 • Projekts: “ Kalna un Zaļās ielas seguma atjaunošanas un rotācijas apļa izbūves projektēšana, autoruzraudzība un būvuzraudzība”. Līguma Nr. BNP 2023/99-projektē un būvē 12.03.2024., Līgums Nr. BNP 2024/30-būvuzraudzība 16.05.2024.
 • Darbības programma: „Bauskas novada Attīstības programmas 2022. - 2028. gadam pašvaldības investīciju projekta līdzfinansējums ir valsts budžeta apakšprogramma “Valsts autoceļu uzturēšana un atjaunošana”.
 • Investīciju projekta īstenošanai ir veikta iepirkuma procedūra – atklāts konkurss “Kalna un Zaļās ielas seguma atjaunošanas un rotācijas apļa izbūves projektēšana, autoruzraudzība un būvniecība, Bauskā, Bauskas novadā”, identifikācijas Nr. BNP 2023/99. saskaņā ar iepirkuma komisijas 2024.gada 22.februāra lēmumu,  līguma slēgšanas tiesības piešķirtas Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Vianova”, līguma summa 2 861 310,55 eiro bez PVN.  
 • Atbilstoši iepirkuma rezultātam investīciju projekta darbu līgumcena, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli (PVN), ir 3 462 185,77 eiro, no tiem - projektēšana 105 515,03 eiro, būvdarbi 3 342 924,84 eiro un autoruzraudzība 13 745,90 eiro.
 • Iepirkumam “Būvuzraudzība objektā “Kalna un Zaļās ielas seguma atjaunošana un rotācijas apļa izbūve Bauskā, Bauskas novadā”, saskaņā ar iepirkuma komisijas 2024.gada 3.maija lēmumu, līguma slēgšanas tiesības piešķirtas Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Jurēvičs un partneri”, ar piedāvāto līgumcenu būvuzraudzības izmaksas ieskaitot pievienotās vērtības nodokli (PVN), ir 26 189,24 eiro (bez garantijas izmaksām).
 • Projekta kopējās izmaksas: 3 488 375 eiro.
  LR Satiksmes ministrijas finansējums: 2 616 736 eiro.
  Aizņēmuma Valsts kasē: 740 825 eiro.
  Bauskas novada pašvaldības
  2024.gada budžeta līdzfinansējums: 130 814 eiro.
 • Projekta īstenošanas laiks: 12.03.2024. – 31.12.2024., skatoties pēc laika apstākļiem,  ir paredzētas 42 nedēļas neskaitot tehnoloģisko pārtraukumu