Der zināt Vizuālā identitāte
Konkursā saņemtas deviņas idejas logotipam

Konkursā saņemtas deviņas idejas logotipam

Februārī pašvaldība izsludināja ideju konkursu jauna Bauskas novada logotipa izstrādei. Mērķis bija rosināt iedzīvotājus iesniegt oriģinālas idejas, ko varētu izmantot kā iestrādnes Bauskas novada vizuālās identitātes izveidei.

Izsludinātā konkursa termiņā tika saņemtas un vērtējumam nodotas astoņas idejas, viens pieteikums iesniegts pēc noteiktā termiņa beigām.

Iesniegtos darbus vērtēja komisija, kurā iesaistīti mūsu novada dizaina speciālisti, mākslinieki: Bauskas Mūzikas un mākslas skolas pedagogs, dizainers Ainārs Pastors, Vecumnieku Mūzikas un mākslas skolas datorgrafikas pedagogs un dizainers Kārlis Ulmanis, māksliniece Laura Ikerte, web dizainere Ginta Laupa, grafiskais dizainers Kārlis Sinka un  dizaina speciālists Gatis Zotovs.

Atbilstoši konkursa nolikumam darbi tika vērtēti, nodrošinot autoru anonimitāti. Tika vērtēta logotipa oriģinalitāte un mūsdienīgums, formas vienkāršība, viendabība un estētiskā pievilcība, logotipa formas pielāgojamība izmantošanai dažādos mērogos, atveidojumos un vidē, paskaidrojuma raksta oriģinalitāte un stāsts.

Pēc komisijas vērtējumu rezultātu apkopošanas zīmolu ideju konkurss ir noslēdzies bez rezultāta. Tomēr komisija kā interesantus atzinusi iesniegto ideju aprakstus, kas atspoguļo dalībnieku asociācijas ar Bauskas novadu, piemēram,

  • upe, kas saista, tilts kā savienojošais simbols;
  • Bauskas novads, kas plūst – plūst ne tikai upes, bet arī koncertos ļaudis. Plūšana kā nepārtraukta kustība un virzība, vienmērīgs ātrums, kas nekļūst ne straujāks, nedz arī lēnāks;
  • B burts, simbolizējot vārdus “Bauska” un “BŪT”, kas kopā veido saukli “Bauskas novadam BŪT!” – BŪT kopā, BŪT vienotiem Bauskas novadā, BŪT lepniem, izaugsmes iespējām Bauskā un Bauskas novadā BŪT;
  • “Augam kopā” – augs ar četrām lapām, simbolizējot gan apvienotos bijušos novadus, gan uzsverot iedzīvotāju paustās asociācijas par Bauskas novadu – daba, vide, lauksaimniecība;
  • dzirnakmens, kas simbolizē seno pagātni, latviskumu, Zemgali kā maizes klēti un auglīgāko novadu Latvijā un četrus līdzšinējos novadus, kas apvienojušies vienā veselumā.

Izsakām pateicību konkursa dalībniekiem par ieguldīto laiku un darbu savas idejas ģenerēšanā un vizualizācijā. Prieks, ka ideju radīšanā iesaistījās mūsu novadnieki gan no Bauskas un Iecavas, gan Rundāles un Vecumniekiem. Tas parāda, ka iedzīvotājiem ir būtiska jaunizveidotā Bauskas novada tēla izstrāde. Saņemtās idejas palīdzēs turpināt darbu pie vizuālās identitātes veidošanas - tās tiks prezentētas komisijai, kas ar novada domes  lēmumu ir izveidota pašvaldībā saņemtā kolektīvā iesnieguma “Par Bauskas novada vizuālās identitātes saglabāšanu” izskatīšanai.

Bauskas novada administrācijas
Sabiedrisko attiecību nodaļa