Kultūrtelpa

Latvijas Nacionālās bibliotēkas Atbalsta biedrībā iznākusi arhitekta Jāņa Dripes grāmata "KULTŪRTELPA – 21. gadsimta kultūras būves Latvijā".

Grāmata ir bagātīgi ilustrēts un apliecinošs vēstījums par 83 arhitektoniski veiksmīgām kultūras būvēm un deviņiem projektiem visos Latvijas novados. To vidū ir arī Rundāles pils un Bauskas pils muzejs. Grāmatas tapšanu atbalstījusi Bauskas novada pašvaldība.

Par Bauskas pili Kultūrtelpā

Apkopotas pēdējos divos gadu desmitos valsts, pašvaldības vai privātas iniciatīvas rezultātā radītas vai atjaunotas nācijas kultūras vērtības. Nekad valsts vēsturē nav tapis tik daudz kultūrbūvju kā 21. gadsimta ievadā. 

Grāmatu var iegādāties LNB veikalā Draugu telpa un e-veikalā

Kultūras būves ir pilsētu vietzīmes – tās vairo atpazīstamību un akcentē sabiedrības vērtības. Ēku saturs ir nācijas garīgās attīstības pamats, kultūras būvju arhitektūra bagātina mūsu dzīves telpu, atjaunojot vēsturisko mantojumu un radot jaunus simbolus.

"Katra bibliotēka, muzejs, koncertzāle, skola ir apliecinājums Latvijas apņēmībai, gribai un varēšanai. Grāmata ir stāsts pasaulei par Latviju un latviešiem un stiprinājums mums pašiem – mūsu pašvērtībai, lepnumam un patriotismam," uzsver LNB Atbalsta biedrības direktore Karina Pētersone.

Grāmata tapusi ar Valsts kultūrkapitāla fonda, Ventspils valstspilsētas domes, Rīgas valstspilsētas, Liepājas valstspilsētas, Talsu novada, Cēsu novada, Bauskas novada, Ropažu novada, Valmieras novada, Aizkraukles novada, Siguldas novada, Kuldīgas novada, Dobeles novada, Ādažu novada, Jēkabpils novada, Saulkrastu novada pašvaldības, RERE GRUPALNK INDUSTRIES un AIDACO CONSTRUCTION atbalstu.