Der zināt
LAD pāriet uz vienotu klientu apkalpošanas tālruni 67095000 arī reģionos

Lauku atbalsta dienests aicina turpmāk ar LAD sazināties tikai pa klientu apkalpošanas tālruni +371 67095000. Līdz šim arī katrai reģionālajai lauksaimniecības pārvaldei bija atsevišķs kontakttālrunis, bet to darbība tiek pārtraukta. Līdz šā gada beigām esošie numuri vēl darbosies, bet tie automātiski tiks pāradresēti uz vienoto tālruņa numuru +371 67095000.

LAD atgādina, ka LAD oficiālā elektroniskā pasta adrese ir:  pasts@lad.gov.lv, iepriekšējā oficiālā elektroniskā pasta adrese lad@lad.gov.lv turpinās paralēli funkcionēt līdz šī gada 31. decembrim. Lūdzam turpmāk saziņai ar Lauku atbalsta dienestu izmantot jauno elektroniskā pasta adresi vai iestādes oficiālo e-adresi.