Der zināt
Lemj par aizņēmumu prioritārā investīciju projekta «Liepu ielas Brunavas pagastā pārbūve» īstenošanai

Bauskas novada pašvaldība 2022. gada 3. februārī saņēma Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas vēstuli par valsts budžeta aizdevumiem pašvaldībām prioritāro projektu īstenošanai.

Investīciju projekta “Liepu ielas Brunavas pagastā pārbūve” īstenošana paredzēta Bauskas novada Attīstības programmas 2022.  - 2028. gadam investīciju plānā vidējā termiņa attīstības prioritātē 8 “Sasniedzams novads un mobils iedzīvotājs/mobilitāte/”, rīcības virzienā 8.1.“Ielu un ceļu tīkls” uzdevums 8.1.1. “Atjaunot pašvaldības ielas un ceļus”, rīcībā 68.1.1 “Liepu ielas Brunavas pagastā pārbūve”.

Projekta mērķis ir veikt Liepu ielas pārbūvi Grenctāles ciemā Brunavas pagastā, lai uzlabotu satiksmes drošību un uzņēmējdarbības vidi, kā arī  samazinātu ceļa uzturēšanas izmaksas. Liepu ielas pārbūve plānota 1872 m garumā, t.sk. tilta pārbūve 20 m, lietus atvades tīkli un drenāžas komunikācijas 313 m, caurtekas 317 m, ielas apgaismojuma izbūve un satiksmes drošības uzlabošana. Projektā paredzēta ceļa seguma nomaiņa pilnā konstrukcijas dziļumā. Projekta īstenošana paredzēta 2022. un 2023. gadā.

Projekta kopējās būvdarbu izmaksas 2 031 477,42 EUR ar pievienotās vērtības nodokli, autoruzraudzība 12 087,90 EUR, būvuzraudzības izmaksas 34 862,52 EUR, kas kopā ir 2 078 427,84 EUR.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija ir sniegusi pozitīvu atzinumu prioritāram investīciju projektam “Liepu ielas Brunavas pagastā pārbūve” par kopējo aizdevuma summu 1 000 000 EUR.

Pozitīva Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomes lēmuma rezultātā, Bauskas novada domes apņemas nodrošināt pašvaldības finansējumu būvuzraudzībai un autoruzraudzībai 2022.gadā 23 475,21 EUR no Bauskas novada pašvaldības 2022.gada budžeta programmā “Līdzfinansējums Eiropas Savienības fondu un citiem projektiem” paredzētajiem līdzekļiem un nodrošināt pašvaldības finansējumu būvdarbiem, būvuzraudzībai un autoruzraudzībai 2023. gadā 1 054 952,63 EUR.

Sabiedrisko attiecību nodaļa