Bauskas novada pašvaldība
krāns

Pašvaldībā saņemts SIA „LIDL Latvija” iesniegums, kurā iesniedzējs informē, ka veikala ēkas būvniecības  ieceres īstenojums iekļauj arī veikala teritorijas piebraucamo ceļu pieslēgumu Zaļajai, Upmalas un Vītolu ielai. Tiks nomainīti ceļa apzīmējumi, ierīkoti luksofori, gājēju pārejas, paplašināta Vītolu iela u. c. Lai veicinātu vides un infrastruktūras attīstību Bauskas novada administratīvajā teritorijā, deputāti pieņēma lēmumu noslēgt vienošanos ar SIA „LIDL Latvija” par tiesību piešķiršanu veikala ēkas jaunai būvniecībai Zaļajā ielā 5 Bauskā, veicot projektēšanu un būvniecību Bauskas novada pašvaldības īpašumā esošajās zemes vienības daļās Vītolu, Upmalas un Zaļajā ielā publiskās infrastruktūras izbūvei, kas tiks izmantota sabiedriskā labuma vajadzībām.

Starp pašvaldību un SIA „LIDL Latvija” tiks noslēgta vienošanās par publiskās infrastruktūras izbūvi, kas tiks nodota bezatlīdzības lietošanā pašvaldībai.