Bauskas novada dome Pašvaldība Budžets
Ēkas attēls, kurā attēlota ieeja ēkā

24. augusta Finanšu komitejas sēdē deputāti izskatīs lēmuma projektu par Bauskas novada pašvaldības 2024. gada budžeta prioritātēm.

Tiek plānots, ka ik gadu, neatkarīgi no valsts budžeta pieņemšanas laika, pašvaldības budžetu Bauskas novada dome nākamajam gadam varētu apstiprināt līdz kārtējā gada sākumam (šajā gadījumā - līdz 2024. gada 1. janvārim). Lai to varētu veikt, jau tagad ir jānosaka kārtējā budžeta gada prioritātes, lai arī katra pašvaldības iestāde var laikus sagatavot savas iestādes kārtējā gada budžeta tāmi.

Savlaicīga nākamā gada budžeta pieņemšana arī kliedēs neskaidrību pašvaldības darbiniekos par to, kāds atalgojums viņiem būs 2024. gadā. Saskaņā ar Atlīdzības likumu ir paredzētas izmaiņas individuālās mēnešalgas noteikšanas kārtībā.

Tāpat pašvaldība saskaras ar grūtībām aizpildīt brīvās vakances un novēro esošo darbinieku aizplūšanu uz citām darba vietām, tādēļ ir svarīgi strādāt pie konkurētspējīga atalgojuma sistēmas ieviešanas. 

Atbilstoši Bauskas novada pašvaldības attīstības plānošanas dokumentiem dome varētu noteikti šādas Bauskas novada pašvaldības 2024. gada budžeta prioritātes:

  • konkurētspējīgas atlīdzības sistēmas nodrošināšana;
  • augstas gatavības projektu uzsākšana;
  • Eiropas Savienības un citu finanšu instrumentu finansējuma piesaiste un pašvaldības līdzfinansējuma nodrošināšana projektu īstenošanai;
  • energoefektivitātes paaugstināšanas projektu un pasākumu īstenošana;
  • avārijas un pirmsavārijas stāvoklī esošu pašvaldības būvju un nedrošu būvju, atjaunošana, pārbūve vai restaurācija;
  • finansējuma nodrošināšana jaunu projektu sagatavošanas izdevumiem.

Pašvaldības budžeta mērķis ir sadalīt prognozētos pieejamos finanšu līdzekļus attiecīgajā periodā pašvaldības funkciju un uzdevumu izpildei un attīstībai atbilstoši pašvaldības attīstības plānošanas dokumentos noteiktajiem rīcības virzieniem, prioritātēm, uzdevumiem, rīcības plānam un investīciju plānam, lai sasniegtu šajos dokumentos minētos mērķus.

Lēmums par prioritāšu apstiprināšanu tiks pieņemts domes sēdē 31. augustā.