Jaunums
Līdz 10.jūlijam aicina pieteikt nometņu projektus

Bauskas novada dome savā pirmajā sēdē lēma piedalīties programmā „Atbalsts bērnu un jauniešu nometņu organizēšanai”. Ministru kabinets ar rīkojumu Nr.348 „Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem””, tiek sniegts atbalsts bērnu un jauniešu nometņu organizēšanai Covid-19 pandēmijas laikā 2021.gada vasarā. Programmu „Atbalsts bērnu un jauniešu nometņu organizēšanai” īsteno Valsts izglītības satura centrs (turpmāk - VISC) un pašvaldības skolēnu 2021.gada vasaras brīvlaikā.

Ir sākusies nometņu projektu pieteikšana pašvaldībā, lai piedalītos konkursā finanšu līdzekļu saņemšanai. Lūdzam nometņu organizētājiem pieteikumus nometnēm finansējuma saņemšanai iesniegt līdz 10.jūlijam; līdz 20.jūlijam; līdz 10.augustam; līdz 20.augustam.  Nekavējies!

No VISC Bauskas novadam piešķirtais finansējums ir 51 499, 50 EUR (bijušajam Bauskas novadam 27 664,00 EUR uz 291 bērnu; Iecavas novadam 10 754,00 EUR uz 113 bērniem; Rundāles novadam 3 762,00 EUR  uz 40 bērniem; Vecumnieku novadam 9 319,50 EUR uz 98 bērniem).  Lai nodrošinātu caurspīdīgu, atklātu, un nediskriminējošā finansējuma piešķiršanu nometņu organizētājiem, pašvaldība izsludina atklātu nometņu projektu konkursu.

Nometnes pašvaldībās paredzēts organizēt ar mērķi nodrošināt bērnu un jauniešu nometņu norisi, lai veicinātu to pieejamību, kas būtu kā atbalsts bērniem un jauniešiem prasmju un kompetenču apguvē, viņu labsajūtas un socializēšanās sekmēšanā, spēju un talantu izkopšanā, akadēmisko zināšanu nepilnību novēršanā, kas radušies attālināta mācību procesa rezultātā.  Covid-19 pandēmijas radītās krīzes seku mazināšanā tas būtu atbalsts ne tikai bērniem un jauniešiem, bet arī viņu vecākiem.

Kontaktpersonas:

Bauska: Liene Rotberga, tālr. +371 27630665, e-pasts: liene.rotberga@bauska.lv

Rundāles pagasts: Zinaida Sparāne, tālr. +371 22029011, e-pasts: zinaida.sparane@rundale.lv

Iecava, Iecavas pagasts: Vija Ieleja, tālr. +371 28698777, e-pasts: vija.ieleja@iecava.lv

Vecumnieku pagasts: Vija Beļūna, tālr. +371 26669550, e-pasts: vija.beluna@vecumnieki.lv