Der zināt
Malinas pašvaldībai Ukrainā ziedos divus malkas apkures katlus

26. janvārī Bauskas novada domes sēdē deputāti vienbalsīgi lēma Bauskas novada sadraudzības pašvaldībai Ukrainā, Malinas pašvaldībai, ziedot divus malkas apkures katlus.

Līdz šim apkures katli atradās Bauskas novada pašvaldības iestādē „Bauskas muzejs”, taču minētajā iestādē tie vairs netiek izmantoti, ir labā tehniskā stāvoklī un lietošanai derīgi. Tiklīdz tas būs iespējams, ar biedrības „Tavi Draugi” starpniecību, ziedojums tiks nogādāts Ukrainā.

Malinas pašvaldības vadītājs Oleksandrs Sitailo vēstulē Bauskas novada pašvaldībai skaidro, ka, turpinoties karam Ukrainā, šobrīd ar esošajiem resursiem nodrošināt vietējo iestāžu darbu un pakalpojumu pieejamību ir sarežģīti. Pašvaldības budžeta līdzekļi maksimāli tiek novirzīti steidzīgu problēmu risināšanai, tai skaitā apkures un elektroapgādes nodrošināšanai. Ziemas sezonā apkures jautājums ir īpaši aktuāls, tādēļ Malinas pašvaldība lūdz Bauskas novada pašvaldības palīdzību konkrētā jautājuma risināšanā.

Bauskas novada pašvaldība 2022.gada 4.jūnijā ir noslēgusi sadraudzības līgumu ar Malinas pašvaldību ar mērķi stiprināt savstarpējās attiecības starp tautām, reģioniem un pašvaldībām un sekmēt produktīvas, daudzpusīgas un izaugsmi rosinošas sadarbības attīstību starp vietējām kopienām. 

Bauskas novada pašvaldības
Sabiedrisko attiecību nodaļa