Der zināt

Mežotnes baznīcas ēkai vēl rit pēdējie atjaunošanas darbi. Tikmēr jau pabeigtajā Mežotnes baznīcas tornī pamazām tiek ierīkota ekspozīcija veltīta Mežotnes pilskalnam un senajiem zemgaļiem.

Maija beigās torņa starpstāvā tika uzstādīts 3 x 3 metri Mežotnes pilskalna un senpilsētas makets, atainojot seno zemgaļu pilskalna nocietinājumus 13.gadsimtā. Maketā iekļauti pils pagalma apbūves elementi, aizsargvaļņi, senpilsētas apbūve – dzīvojamās un saimniecības ēkas, slieteņi, senā osta. Seno ēku konstrukcijām izmantoti kokmateriāli, ēku savienojumi veidoti atbilstoši vēsturiskajiem principiem – ar iecirtumiem un salaidumiem.

Maketu atdzīvina seno cilvēku un dzīvnieku figūriņas sadzīviskās un kaujas ainās. Demonstrējot krustnešu iebrukumu, ekspozīcijā iekļauti arī aplenkšanas torņu, akmeņu metamo mašīnu figūras. Cilvēku, dzīvnieku un kaujas tehnikas figūras izgatavotas izmantojot mūsdienīgas 3D modelēšana un drukas tehnoloģijas.

Mežotnes pilskalna un senpilsētas makets veidots maksimāli vēsturiski precīzi, pamatojoties uz pieejamām vēstures liecībām un avotiem.

Maketa izgatavošanas tiesības iepirkuma procedūras rezultātā ieguva SIA “WoodCom”  par kopējo summu 16 000 eiro.

Tuvākajā nākotnē ekspozīciju papildinās bezkontakta multimediju interaktīvais stends, kas apmeklētājiem nodrošinās iespēju noskatīties Mežotnes pilskalna stāstu video formātā.

Stenda izgatavošana un ierīkošana saskaņā  ar iepirkuma procedūru uzticēta  SIA “REVERIE Trading Group”  par kopējo summu 27 485,92  eiro,  ieskaitot PVN. Stendu plānots ierīkot līdz 2022.gada 15.novembrim.

Īstenojot projekta ”Starptautiskā kultūras tūrisma maršruta “Baltu ceļš” atpazīstamības veicināšana” daudzveidīgās aktivitātes, būs paveikts ievērojams darbs Mežotnes pilskalna stāsta atspoguļošanā.
Interesentiem Mežotnes baznīca durvis vērs vaļā jau šoruden. Kamēr vēl turpinās ekspozīciju ierīkošana Mežotnes baznīcā, tikmēr aicinām ikvienu ļauties nesteidzīgai pastaigai Mežotnes pilskalnā. Pateicoties pilskalnā izvietotajiem apmeklētāju plūsmas skaitītājiem, varēsim noteikt apmeklējumu skaitu un intensitāti ne tikai pa dienām, bet arī pa stundām.

Vairāk par projektu.

INTERREG V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020. gadam projekts “Starptautiskā kultūras tūrisma maršruta “Baltu ceļš” atpazīstamības veicināšana” LLI-447, Explore Balts.

Par šeit publicēto informāciju pilnībā atbild Bauskas novada pašvaldība, tā nekādos apstākļos nav uzskatāma par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.