Izglītība Uzņēmējdarbība

Latvijas datortīklu aprīkojuma ražotājs SIA Mikrotīkls, pazīstams ar zīmolu MikroTik, ir uzdāvinājis 587 tīkla iekārtas Bauskas novada pašvaldības izglītības iestādēm kvalitatīva bezvadu tīkla pārklājuma nodrošināšanai visās izglītības iestāžu iekštelpās.

Mikrotik

Uzņēmums ražo iekārtas kopš 1996. gada. Tās tiek izplatītas visā pasaulē, iekārtas izmanto gan interneta pakalpojumu sniedzēji, gan uzņēmumi, gan individuāli lietotāji.

Ar MikroTik atbalstu tiek ierīkoti bezvadu tīkli 34 izglītības iestādēs un to struktūrvienībās: Bauskas 2. vidusskolā, Bauskas valsts ģimnāzijā, Iecavas un Vecumnieku vidusskolā, Codes, Iecavas, Pamūšas, Zālītes, Misas, Valles pamatskolā, Bauskas Bērnu un jauniešu centra, pirmsskolas izglītības iestādes  Zīlīte” struktūrvienībās, pirmsskolas izglītības iestādēs “Mārpuķīte”, “Saulespuķe”, “Dartija”, “Cālītis”, “Cielaviņa”, Iecavas un Vecumnieku mūzikas un mākslas skolā, Iecavas sporta skolā “Dartija”, Īslīces, Vecsaules, Griķu, Uzvaras pamatskolā un to struktūrvienībās, Pilsrundāles vidusskolas struktūrvienībās.

MikroTik dāvinātās 511 bezvadu tīkla iekārtas MikroTik cAP, 25 maršrutētāji, 50 komutatori un viens tīkla modulis nodrošinās modernākās tīklu infrastruktūras risinājumus mūsu izglītības iestādēm, kas ļaus pedagogiem un skolēniem neierobežoti izmantot tehnoloģiju iespējas. Šādas tehnoloģijas nodrošina ātru un uzticamu tīkla savienojumu, kas ir būtisks nosacījums mūsdienu digitālās vides drošai un pilnvērtīgai izmantošanai.

Izglītības attīstības pamatnostādnes 2021.-2027. gadam nosaka, ka digitalizācija un digitālās prasmes ir vienas no svarīgākajām prioritātēm izglītības jomā. Lai nodrošinātu mūsdienīgu un efektīvu mācību procesu, pedagogi aktīvi izmanto dažādus digitālos mācību līdzekļus un digitālos rīkus. Izglītības iestāžu bezvadu tīkls tiek noslogots arvien vairāk un intensīvāk, jo mācību procesā izmanto tehnoloģijas un tiešsaistes resursus, kuru pieejamībai ir nepieciešams stabils interneta savienojums. Bezvadu tīkla noslodzi palielina arī izglītības iestāžu digitalizācijas projekta ietvaros piegādātās 1885 “Chromebook” iekārtas, kuru funkcionēšanai ir nepieciešams nepārtraukts bezvadu interneta pieslēgums. Efektīvāks bezvadu tīkls būtiski uzlabo mācību un izziņas procesu izglītojamajiem un darba apstākļus izglītības iestāžu darbiniekiem.

SIA Mikrotīkls jau iepriekš ir atbalstījis izglītības iestādes ar tīkla iekārtām, kuras ir veiksmīgi strādājušas Pilsrundāles vidusskolā, pirmsskolas izglītības iestādēs “Saulespuķe” un “Zīlīte”, Valles, Griķu, Codes un Mežotnes pamatskolā. MikroTik dāvinājums tīkla infrastruktūras uzlabošanai veiksmīgi tika realizēts arī Bauskas pilsētas pamatskolā un Skaistkalnes vidusskolā.

Kopējā dāvinājuma summa ir 58 148,61 EUR, un šis dāvinājums ir liels atspaids pašvaldības budžetam.

Bauskas novada pašvaldība pateicas SIA Mikrotīkls par dāvinājumu mūsu izglītības iestādēm bezvadu tīkla uzlabošanā!