Izglītība Iecava Kultūra
Sveic Skolas padome
Foto: Rolands Linejs

5. decembrī ar audzēkņu, absolventu un pedagogu koncertu „Tādi esam” Iecavas Mūzikas un mākslas skola svinēja savas pastāvēšanas 35. gadadienu.

35 gados vairākas paaudzes šeit iepazinušas mūzikas un mākslas brīnumu. Izaudzināti teju 330 absolventi, vairāki turpina iesākto ceļu un muzicē uz mazām un lielām skatuvēm, vada ansambļus un korus, strādā skolā, turpinot savu pedagogu iesākto.

Uguntiņa muzicē

Šobrīd galvenās rūpes un atbildība par skolas darbu un attīstību ir direktores Dinas Tauriņas un viņas vietnieces Sigitas Lazbergas rokās. Iestādes vadība pateicās ikvienam, kurš bijis klāt skolas izveides sākumposmā, ieliekot stabilus pamatus kultūrizglītībai Iecavā. Bet vislielākie nopelni skolas izveidē un izaugsmē ir direktorei Andai Šteinai, kura sarīkojuma dalībniekus sveica attālināti. Video sveicienā viņa pateicās visiem, ar ko kopā skolu cēluši un veidojuši: „Paldies par neskaitāmajiem skaistajiem koncertiem Iecavā, citviet Latvijā un arī ārzemēs. Paldies par ikdienu, saviesīgajiem brīžiem un arī smagajiem brīžiem. Meklējiet jaunu pieredzi, atbalstiet cits citu un radiet jaunas idejas!”

35. gadadienas svinības tika organizētas 5. decembrī, jo tas ir īpašs datums skolas vēsturē. 1998. gada 5. decembrī atzīmēta Iecavas mūzikas skolas 10 gadu jubileja. 2003. gadā šajā datumā noticis Pakrojas un Iecavas mūzikas skolas draudzības koncerts. Arī 20 gadu svinību koncerts noticis 5. decembrī. Taču vissvarīgākais notikums bija 2014. gada 5. decembrī, kad tika ielikts pamatakmens skolas jaunajai ēkai Grāfa laukumā, tajā ievietojot laika kapsulu ar vēstījumu nākamajām paaudzēm.

IMMS sarīkojumā

2012. gadā skola sāka īstenot vizuāli plastiskās mākslas programmu un pārtapa par Iecavas Mūzikas un mākslas skolu. 2015. gadā kolektīvs atvadījās no mājvietas Raiņa ielā un pārcēlās uz jauno ēku Grāfa laukumā. Par šajā laika posmā paveikto jāpateicas direktorei Inetai Pilvertei.

Jaunā ēka Grāfa laukumā pavēra arī jaunas iespējas, un 2017. gadā profesionālās ievirzes programmām tika pievienota arī dejas pamatu programma. Par ieguldīto enerģiju un darbu šajā laikā pateicība direktorei Zanei Andžānei.

Dejas pamatu audzēkņi

IMMS vadība pateicās pedagogiem un darbiniekiem, kuri ar radošu skatījumu un pozitīvu domāšanas veidu apliecina savu profesionalitāti un, gūstot panākumus, nes Iecavas vārdu Latvijā. Latvijas Nacionālā kultūras centra apbalvojums piešķirts vairākiem skolas pedagogiem, kuru darba stāžs šeit pārsniedz 15 gadus – par ilggadēju un profesionālu pedagoģisko darbu viņi saņēma LNKC Atzinības rakstu. Skola īpaši uzteica arī tos savus pedagogus un darbiniekus, kuri IMMS kolektīvā strādājuši vairāk nekā piecus gadus. 

Audzēkņu vecāku vārdā klātesošos uzrunāja Skolas padomes vadītāja Nataļja Kartiševa. Pasniedzot skolai Latvijas Nacionālā kultūras centra Atzinību par ilgstošu teicamu, panākumiem bagātu darbību un tradīcijas uzturēšanu kultūrizglītības darbā, N. Kartiševa pauda cerību, ka šī atzinība iedvesmos kolektīvu tiekties tālāk uz vēl augstākiem mērķiem.

Pasniedz Atzinības rakstus

Sarīkojuma dalībnieki varēja pārliecināties, ka līdz šim jau IMMS kolektīvs sasniedzis daudz. Jauno mākslinieku izstādes pašlaik skatāmas Iecavas kultūras namā, kā arī Pilsrundāles un Zorģu bibliotēkā. Savukārt mūziķus un dejotājus bija iespēja novērtēt koncertā Iecavas vidusskolas jaunajā zālē ar plašo skatuvi. Koncertu iesāka Alises Veisas vadītais koklētāju ansamblis „Uguntiņa”, kurš ir regulārs Vispārējo latviešu dziesmu un deju svētku dalībnieks un šīs vasaras svētkos bija starp koklētāju ansambļu skates finālistiem.

Turpinājumā savu talantu un prasmes rādīja gan koris un ansambļi, gan solisti – daudzu konkursu laureāti. Skatītājus priecēja 7. klases čellista Arnolda Rodenkirhena un 3. klases pianista Bruno Manuela Vēvera priekšnesumi. Tāpat arī skolas absolventes, pašreiz vokālās grupas „Tautumeitas” dalībnieces Lauras Līcītes muzicēšana skolas audzēkņu un absolventu ansamblī. Iecavnieki tagad var lepoties, ka mums ir pašiem savs pūtēju orķestris, kuru izauklējusi pedagoģe Baiba Kuzmina, palīdzot jaunajiem izpildītājiem apgūt sava dzīvesbiedra Artūra Kuzmina aranžētos skaņdarbus.

IMMS pūtēju orķestris

Bauskas novada domes priekšsēdētājs Aivars Okmanis, sveicot kolektīvu un pateicoties par brīnišķīgo koncertu, sacīja: „Vispatīkamāk ir skatīties, kad uzstājas savējie, un aplaudēt savējiem. Tāpēc pirms 35 gadiem Iecavā tika dibināta mūzikas skola, lai iecavniekiem šī iespēja būtu un profesionālās ievirzes izglītību nevajadzēt braukt meklēt citur. Gadu gaitā skola ir augusi, ar to ir lepojies Iecavas pagasts, pēc tam Iecavas novads un tagad varam lepoties, ka skola nes arī visa lielā Bauskas novada vārdu Latvijā un tālāk pasaulē. Zīmīgi, ka pašreiz Iecavas Mūzikas un mākslas skola ir trīs reižu jaunāka par Latviju. Savas valsts jubilejā mēs vienmēr vēlam saules mūžu Latvijai. To vēlu arī iecavai. Kad Iecavas Mūzikas un mākslas skolai būs 100 gadi, tad Latvijai būs 170. Tāpēc novēlu skolai sasniegt 100 un vairāk gadu ar radošiem skolotājiem, radošiem audzēkņiem un atbalstošiem vecākiem!”

Pateicoties astoņgadīgā Bruno Manuela Vēvera iniciatīvai un viņa mammas Vandas iesaistei, mazais censonis ar vēstules palīdzību ir savācis 14 Latvijā un pasaulē zināmu mākslinieku apsveikumus Iecavas Mūzikas un mākslas skolai jubilejā. Lai skolai uzdāvinātu Slavas sienu'', pirmie vēlējumi sarīkojumā jau saņemti no Ineses Galantes,Toma Ostrovska, Valtera Pūces, Vestarda Šimkus, Aurēlijas Šimkus, Agneses Egliņas, Andreja Osokina, Jura Karlsona, Roberta Balanas, Reiņa Zariņa, Toma Juhņeviča, Riharda Plešanova un Maestro Raimonda Paula. Komponists Pēteris Vasks, atsaucoties uz vēstuli, sarīkojuma dalībniekus sveica klātienē un rakstiski papildināja kolekciju. Viņš neslēpa sajūsmu par vakara gaitā redzēto un dzirdēto. „Esot klāt šajā koncertā, guvu apstiprinājumu pārliecībai: Kas gan var būt skaistāks par mūziku!? Tāpēc novēlu visiem jaunajiem mūziķiem skaistu dzīvi kopā ar mūziku. Lai skolotājiem ir mīlestība pret saviem audzēkņiem! Visi nekļūs par profesionāliem mūziķiem, taču pats galvenais ir ieaudzināt mīlestību pret mūziku. Esiet turpmākie koncertu apmeklētāji, amatieru koru diriģenti un dziedātāji, un viens otrs no jums kļūs par izcilu profesionālu mūziķi. Lai jums skaists mūžs mūzikā!” vēlēja viens no pasaulē pazīstamākajiem latviešu komponistiem.

Ar Pēteri Vasku

Slavas sienu'' iecerēts vēl papildināt, jo Bruno ar lūgumu nosūtīt iedvesmas vārdus Iecavas skolai vērsies arī pie citiem atzītiem māksliniekiem. Tagad ar skolas vadības atbalstu skolā taps slavenību laba vēlējumu un autogrāfu siena.

Daudz laba vēlējumu skolas kolektīvam izskanēja arī pasākuma otrajā daļā – absolventu salidojumā IMMS namā Grāfa laukumā.

Iecavas Mūzikas un mākslas skolas kolektīvs 2023./2024. mācību gadā skolo 173 audzēkņus: mūzikas programmās 90, mākslas programmā 69 un dejas programmā 14. Ar viņiem strādā 27 pedagogi. Iestādes darbību nodrošina arī astoņi tehniskie darbinieki.

IMMS pedagogi ar vadību