Jaunums
No 1. novembra visi aizsargātie lietotāji saņems lielāku atbalstu elektroenerģijas izmaksu segšanai

No š.g. 1. novembra visām aizsargātā lietotāja grupām par 10 EUR tiek palielināts atbalsts norēķiniem par elektroenerģiju, tādējādi kompensējot šobrīd vērojamo straujo elektroenerģijas cenu kāpumu. 

“150 000 mājsaimniecību tiks dubultots un pat trīskāršots valsts atbalsta apmērs ikmēneša elektrības rēķinu nomaksai. Palielinātais atbalsts visām aizsargātā lietotāja grupām, tai skaitā daudzbērnu ģimenēm, mazturīgām mājsaimniecībām un citiem automātiski stāsies spēkā  jau sākot ar novembri.  Mēs nevaram iespaidot straujo cenu kāpumu, bet mēs varam palīdzēt  saviem iedzīvotājiem, kuriem jaunās elektroenerģijas cenas rada sociāla rakstura problēmas, proti, samaksājot par komunāliem pakalpojumiem, var nepietikt naudas pārtikai un citām pirmās nepieciešamības precēm,” norāda ekonomikas ministrs Jānis Vitenbergs.

No 2021. gada 1. novembra (t.i. decembra sākumā saņemtajos rēķinos par patērēto elektroenerģiju novembrī) līdz 2022. gada 31. decembrim, ņemot vērā augsto elektroenerģijas cenu kāpumu un līdzšinējā atbalsta apjoma proporcionalitāti, tiek noteikts šāds atbalsts norēķiniem par elektroenerģiju:

  • trūcīgai vai maznodrošinātai mājsaimniecībai  (personai) – 15 EUR (šobrīd 5 EUR);
  • ģimenei (personai), kuras aprūpē ir bērns ar invaliditāti – 15 EUR (šobrīd 5 EUR);
  • personai ar I invaliditātes grupu vai tās aizgādnim – 15 EUR (šobrīd 5 EUR);
  • daudzbērnu ģimenei – 20 EUR (šobrīd 10 EUR).

Atbalsta sniegšanai nepieciešamos finanšu līdzekļus Ekonomikas ministrija radusi sev piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros.

Lai nodrošinātu, ka atbalstu saņems arī daudzbērnu ģimenes, kurās vismaz viens bērns vecumā no 18 līdz 24 gadiem mācās vai studē ārzemēs, tiek ieviests manuāls risinājums, izmantojot Latvijas Goda ģimenes apliecības programmā noteikto nosacījumu, uz kura pamata Sabiedrības integrācijas fonds, izvērtējot ārvalstu izglītības iestādes dokumentu, kas apliecina, ka pilngadīgā persona līdz 24 gadiem iegūst izglītību attiecīgajā izglītības iestādē, piešķirs apliecību. Līdz ar to, ja daudzbērnu ģimenē vismaz viens bērns vecumā no 18 līdz 24 gadiem iegūst izglītību ārzemēs, ģimenei atbalsta saņemšanai būs ar attiecīgajiem dokumentiem jāvēršas Būvniecības valsts kontroles birojā.

Tāpat noteikts, ka ģimenēs, kurās ir vairāki bērni ar invaliditāti, maksājuma samazinājumu ģimene saņems par katru bērnu ar invaliditāti. Ņemot vērā nepieciešamās izmaiņas atbalsta piešķiršanas sistēmā ALDIS, šī norma stāsies spēkā no 2022. gada februāra

Vienlaikus, apstiprinot grozījumus atbalsta piešķiršanas MK noteikumos, izslēgta iespēja aizsargātā lietotāja atbalstu saņemt uzturlīdzekļu parādniekiem, kas reģistrēti Uzturlīdzekļu garantiju fonda iesniedzēju un parādnieku reģistrā.

Kā zināms, Elektroenerģijas tirgus likumā noteikts, ka aizsargātajiem lietotājiem tiek nodrošinātas tiesības saņemt aizsargātā lietotāja tirdzniecības pakalpojumu, kas būtībā ir no valsts budžeta finansēts elektroenerģijas rēķina maksājuma samazinājums. Atbalstu aizsargātajiem lietotājiem sniedz Būvniecības valsts kontroles birojs. Šā gada 1. septembrī sāka darboties aizsargātā lietotāja datu informācijas sistēma (ALDIS) - jauns un efektīvs risinājums automātiskā atbalsta piešķiršanā elektroenerģijas izmaksu segšanai daudzbērnu ģimenēm, pensionāriem ar invaliditāti, ģimenēm ar bērniem ar invaliditāti, maznodrošinātajām mājsaimniecībām.

Detalizēti atbalsta piešķiršanas nosacījumi ietverti Ministru kabineta noteikumos Nr.345 “Aizsargātā lietotāja tirdzniecības pakalpojuma noteikumi”. 


Avots:

Ekonomikas ministrija