shēma

Slimnīcas ielas posmā no Plūdoņa ielas līdz Dārza ielai veiks ielas seguma virskārtas remontdarbus.
Darbus plānots veikt no 20.05.2024. līdz 31.05.2024.