Der zināt
Nosaka prioritāros projektus

Eiropas Savienības struktūrfondu 2021.–2027. gada plānošanas perioda projektu konkursiem varēs pieteikties, iesniedzot tikai augstas gatavības projektus, tādēļ domes deputāti lēma par  prioritārajiem  projektiem, kuriem uzsākt būvprojektu izstrādi. Bauskas novada administrācijas Attīstības un būvniecības departaments būvprojektu izstrādi uzsāks šādiem objektiem:

 • Ēkas Uzvaras ielā 3 Bauskā pārbūves būvprojekta izstrāde Bauskas Centrālās bibliotēkas darbības nodrošināšanai;
 • Attīstīt ilgtspējīgu mobilitāti Bauskas pilsētā, tai skaitā:
  • Salātu ielas Bauskā pārbūvi no Zaļās ielas līdz Dārza ielai;
  • Salātu ielas Bauskā posma izbūvi no Pilskalna ielas līdz Zaļajai ielai
  • Pilskalna ielas Bauskā izbūvi (501 m);
  • Apvienotā gājēju/veloceliņa izbūvi Zaļajā ielā Bauskā.

Veicot tranzītielas un pieslēgumu pārbūvi, tiktu uzlabota mobilitāte un satiksmes drošība, kā arī attīstīti nekustamie īpašumi aiz veikala “TOP un aiz Upmalas ielas Bauskā.

 • Dreņģera sētas Bauskā konservācijas un restaurācijas būvprojekta izstrāde. Šī ēka Plūdoņa ielā 26 Bauskā ir valsts nozīmes kultūras piemineklis;
 • Energoefektivitātes paaugstināšana un pieejamības nodrošināšana Uzvaras ielā 1 Bauskā.

Finansējums augstas gatavības projektu sagatavošanai tiks nodrošināts no Bauskas novada pašvaldības 2022. gada budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem un 2023. gada budžeta līdzekļiem.

Prioritāro projektu sarakstā sākotnēji bija vairāk objektu, taču pašreizējais energoresursu un būvniecības izmaksu sadārdzinājums samazina pašvaldības iespējas realizēt visas ieceres. Tādēļ apstiprināšanai izvēlēti tie projekti, kuri atbilst Eiropas Savienības struktūrfondu 2021.–2027. gada plānošanas perioda specifiskajiem atbalsta mērķiem un kuriem ir lielāka iespēja piesaistīt ES finansējumu.

Sabiedrisko attiecību nodaļa