Veselība
Pasākumi Rundāles vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei

Noslēdzies projekts “Pasākumi Rundāles vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” Nr.9.2.4.2/16/I/060, kura mērķis bija uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, īstenojot vietēja mēroga pasākumus Rundāles, Svitenes, Viesturu pagastos laika posmā no 2017. - 2023.gadam ieskaitot.

Projekta ietvaros līdz 2023.gada decembra beigām īstenots apjomīgs aktivitāšu komplekss, lai sekmētu visu vecuma grupu iedzīvotāju informētību, attieksmju un veselīgu paradumu veidošanos par veselīgu uzturu, seksuāli reproduktīvo veselību, pietiekamu fizisko aktivitāšu daudzumu, atkarību izraisošo vielu nodarīto kaitējumu, un garīgās veselības nozīmi. Vairums publiskie pasākumi tika vērsti tieši uz ģimenēm, dodot iespēju pavadīt laiku kopā lietderīgi, fiziski aktīvi, vienlaicīgi arī pilnveidojot zināšanas un izpratni par veselīgu dzīvesveidu.

Projekta ietvaros kopā īstenoti 654 pasākumi, kas pārsniedz sākotnēji plānoto skaitu. Pilsrundāles vidusskolas izglītojamiem ik gadu tika organizētas izglītojošas lekcijas par veselībai būtiskām tēmām, kā arī fizisko aktivitāšu nodarbības brīvā dabā, kur bērniem un jauniešiem nācās pārvarēt dažādus šķēršļus, saprotot cik liela nozīme ikdienā ir fiziskajām aktivitātēm.

Pirmskolas bērniem no Pilsrundāles vidusskolas Svitenes un Bērsteles struktūrvienībām, kā arī PII “Saulespuķe”  mazajiem ķipariem bija iespēja piedalīties kustību attīstības ūdenī un drošas riteņbraukšanas nodarbībās ar mērķi stiprināt bērnu vispārējo veselību un sagatavotību.

Pateicoties projektam Rundāles apvienības pārvaldes teritorijā dzīvojošajiem bērniem bija iespēja piedalīties regulāros futbola treniņos, kas motivēja veselīgi un aktīvi pavadīt brīvo laiku ārpus mācībām, veicinot fizisko bērnu sagatavotību, uzlabojot veselību, stāju kā arī iemācot sadarboties un strādāt komandā.

Iedzīvotāju iemīļota aktivitāte ik vasaru bija Vasaras sporta spēļu ietvaros īstenotais Supošanas pasākums, kur interesentiem bija iespēja izmēģināt Supot prasmi, saglabājot līdzsvaru uz SUP dēļa un aktīvi pavadot laiku kopā ar ģimeni.

Veselības dienā dalībnieki apguva laivošanas prasmes, radot pozitīvu priekštatu par aktīvu brīvā laika pavadīšanu, vienlaicīgi apvienojot iespēju baudīt dabu, mieru un klusumu uz ūdens, tādā veidā mazinot ikdienas stresu un spriedzi.

Projekta ietvaros īstenoti vairāki ģimenes dienas pasākumi, piemēram, orientēšanās brīvā dabā un telpās, kur dalībniekiem nācās meklēt izvietotos kontrolpunktus, kas vienlaicīgi bija lielisks veids fiziski aktīvai brīvā laika pavadīšanai.

Lai veicinātu sportisko aktivitāti bērniem, iegādāts sporta inventārs bērnudārziem, kas tiek izmantots fizisko aktivitāšu nodarbībās.

Projekta ietvaros senioru auditorijai tika rīkotas nodarbības “Veselā miesā, vesels gars!”, nodrošinot gan teorētiskās, gan praktiskās zināšanas, tādā veidā uzlabojot un stiprinot garīgo un emocionālo labsajūtu.

Aktivitātes īstenotas īpaši teritoriālās, nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajām iedzīvotāju grupām.

Projekta “Pasākumi Rundāles vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” Nr.9.2.4.2/16/I/060 kopējais finansējums 78 107 EUR, kur 85% ir Eiropas Savienības finansējums- 66 390,95 EUR un 15% valsts budžeta finansējums, kas sastāda 11 716,05 EUR.

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Bauskas novada pašvaldība un tā var neatspoguļot Eiropas Savienības viedokli.

Vairāk par projektu lasiet: ŠEIT