Jaunums
Noslēgsies iepirkums Jaunā ezera glābšanas darbiem Vecumniekos

Otrdien, 2. augustā, noslēgsies piedāvājumu iesniegšana pašvaldības izsludinātajam iepirkumam Vecumnieku Jaunā un Vecā ezera savienojuma pārbūvei.

Iepirkums paredz, ka būvniecības dokumentācijas izstrāde un savienojošā ūdensvada caurules pārbūve veicama četru mēnešu laikā no līguma noslēgšanas dienas. Būvdarbu ietvaros ar rakšanas un beztranšejas metodi (neveicot rakšanas darbus) tiks ierīkota savienojoša caurule, aizstājot bojāto trases posmu aptuveni 250 metru garumā.

Jau iepriekš ziņots, ka, uzsākot Vecumnieku Jaunā ezera ūdens līmeņa paaugstināšanas procedūru šajā sezonā, tika atvērtas Vecumnieku Vecā ezera slūžas. Atverot slūžas, no Vecā ezera uz Jauno ezeru pa savienojošo cauruli tika padots ūdens, lai dažu dienu laikā varētu piepildīt Jauno ezeru ar ūdeni pietiekamā līmenī. Neilgi pēc slūžu atvēršanas tika konstatēts cauruļvadu bojājums, apkārtējo teritoriju un privātīpašumu applūšana. Vecā ezera slūžas tika nekavējoties aizvērtas.

Teritorija vairākkārt apsekota. Cauruļvads tika atrakts 30 metru garā posmā, zaļajā zonā starp Veco ezeru un Pludmales ielu. Cauruļvadā ievietots izpētes robots veica video inspekciju. Tajā bija redzams, ka trīs vietās cauruļvads ir bojāts un vienā vietā - aizgruvis. Visi bojājumi tika konstatēti 250 metru garā posmā, tai skaitā zem Pludmales ielas, kurai ir uzklāta dubultās virsmas apstrādes kārta.

Jūlija vidū pašvaldība sagatavojusi un nosūtījusi informāciju Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai (VARAM) ar lūgumu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” piešķirt finansējumu avārijas seku novēršanai. Pašvaldība akcentējusi, ka Jaunajam ezeram ir būtiska loma ne tikai Vecumnieku ciema dabas daudzveidības un ainavas saglabāšanā, bet arī kā nozīmīgai rekreācijas teritorijai. Izveidotā infrastruktūra īpaši nozīmīga ir Vecumnieku ciema iedzīvotājiem. Finansējums pieprasīts 85 322 eiro apmērā. Pašvaldība apliecinājusi, ka nodrošinās 36 567 eiro līdzfinansējumu, kas ir 30% no kopējās būvdarbu summas, paredzot finansējumu no budžetā saņemtajiem dabas resursu nodokļa līdzekļiem.

28. jūlijā Bauskas novada domes sēdē domes priekšsēdētāja vietnieks Aivars Mačeks informēja, ka VARAM pārstāvji pieprasījuši papildu informāciju, lai pārliecinātos, vai pašvaldība ir apsvērusi visas iespējas finansējuma piesaistē, tai skaitā projekta iesniegšanu meliorācijas sistēmu attīstībai. A. Mačeks norādījis, ka projekta iesniegšanai nepieciešama apstiprināta būvdokumentācija. Ievērtējot būvdokumentācijas izstrādei un projekta sagatavošanai, iesniegšanai un apstiprināšanai nepieciešamo laiku, būvdarbi visdrīzāk būtu iespējami tikai nākamajā gadā. Situācija ar Jauno ezeru pieprasa neatliekamu risinājumu. Ja VARAM finansējumu nepiešķirs, būvdarbu izmaksas plānots segt, piesakoties aizņēmumam ar trīs gadu atmaksas termiņu. 

Bauskas novada pašvaldības
Sabiedrisko attiecību nodaļa