Uzņēmējdarbība
„Īsteno savu ideju Bauskas novadā!”

Ar mērķi veidot aktīvu ekonomisko vidi, radot jaunus produktus un pakalpojumus, kā arī jaunas darba vietas, Bauskas novada pašvaldība organizē līdzfinansējumu projektu konkursu „Īsteno savu ideju Bauskas novadā!”.

Divu mēnešu garumā Bauskas novada Uzņēmējdarbības un kompetenču attīstības centrs sniedza konsultācijas ievērojamam interesentu skaitam Bauskā, Iecavā, Vecumniekos un Rundālē, par projektu pieteikumu iesniegšanu, saimnieciskās darbības uzsākšanu un esošās darbības attīstīšanu. Lai gan daļa konsultēto personu izlēma līdzfinansējuma projektu konkursam pieteikumu iesniegt tikai nākamajā kārtā, līdz tam saprotot savu vēlamo uzņēmējdarbības virzienu, kopumā iesniegti  16 projektu pieteikumi, kas pēc projektu pieteikumu izvērtēšanas tālāk kvalificējas līdzfinansējuma saņemšanai.

Pašvaldības līdzfinansējums 2023.gadā  projektu konkursam „Īsteno savu ideju Bauskas novadā!” ir 30 000 EUR.  Tas ļaus lielai daļai projektu iesniedzēju savu saimniecisko darbību uzsākt vai attīstīt jau šī gada laikā.

Lielākā daļa projektu iesniedzēju - deviņi ir izvēlējušies realizēt divu gadu projektus, kas ļauj piesaistīt lielāku pašvaldības finansējumu.

Pašlaik notiek projektu pieteikumu izvērtēšana. Projekti, kas būs ieguvuši visvairāk punktu,  saņems līdzfinansējumu savas biznesa idejas realizēšanai.

Bauskas novada iedzīvotājiem ir daudz lielisku ideju uzņēmējdarbības uzsākšanai, tāpēc šis līdzfinansējuma projektu konkurss ir laba motivācija uzsākt savu biznesu, negaidot, līdz tāda vai līdzīga ideja rodas kādam citam.