Jaunatne
jauniešu dome
No kreisās: Aivars Okmanis, Selīna Bogdane, Anastasija Ļadkova, Laura Libere, Aivars Mačeks

Bauskas novada domē 15. februārī notika pirmā Bauskas novada Jauniešu domes sēde, kurā tika ievēlēts domes priekšsēdētājs, priekšsēdētāja vietnieks un protokolists. Jauniešu domes vēlēšanas vēroja arī Bauskas novada domes priekšsēdētājs Aivars Okmanis un viņa vietnieks Aivars Mačeks.

Aivars Okmanis iedrošināja jauniešus nebaidīties pieņemt lēmumus, strādāt un sadarboties ar pašvaldību.


„Jauniešu domei būs jāpieņem lēmumi, kuri būs aktuāli visiem Bauskas novada jauniešiem. Jūsu darbs būs atbildīgs un aicinu būt darbīgiem un nebaidīties – nāciet ar ierosinājumiem uz pašvaldību, jautājiet un mēs kopīgi atradīsim risinājumu. Viens nav darītājs, tāpēc mums ir jāsadarbojas, lai jauniešu joma Bauskas novadā attīstītos un būtu augstā līmenī. Arī es centīšos sekot līdzi Jauniešu domes darbam, piedalīties pasākumos un sēdēs. Vēlu ražīgu darbu un lai veicās!”

Priekšsēdētājs jauniešus aicināja izmantot iespēju sadarboties ar pašvaldības sadraudzības pilsētām. Viņš uzsvēra, cik svarīgi ir dibināt kontaktus ar citu valstu sadarbības partneriem un krāt pieredzi ārpus Latvijas robežām.
A. Okmanis aicināja jauniešus organizēt pieredzes apmaiņas braucienus, lai iepazītu Jauniešu domes darbu citās valstīs, apzinātu atšķirības jauniešu jomā starptautiskā līmenī, tādējādi apzinoties, kā labāk un efektīvāk strādāt tālāk.

Arī Aivars Mačeks uzsvēra starptautiskās sadarbības nozīmi jauniešu jomas izaugsmē Bauskas novadā.

„Lielu interesi par sadarbību starp jauniešiem izrādīja Hašuri pašvaldība Gruzijā, kuri vēlas Bauskas novadā izveidot sadarbību ar skolu, kurā ir aptuveni 80 skolēni. Tā būtu lieliska pieredze Jauniešu domei organizēt pasākumus jau citā - starptautiskā līmenī, tādējādi gūstot vērtīgu pieredzi delegāciju uzņemšanā, dienas plāna izveidošanā, sadarbības jomu izvēlē un citos svarīgos lēmumos. Aicinu jauniešus arī uz “prāta vētrām”, kurās taptu jaunas idejas jauniešu jomas attīstībai novadā, kā arī aicinu jauniešus nebaidīties un apmeklēt Bauskas novada domes komiteju un novada domes sēdes, lai veicinātu izpratni par darbu pašvaldībā, kurš iet roku rokā ar jauniešu jomu. Lai jums visiem veicās un veiksmi darbos,” tā A. Mačeks.

Bauskā notikušajās Jauniešu domes vēlēšanās klātienē piedalījās 12 jaunieši, viens attālināti, bet citi, kuri attaisnojošu iemeslu dēļ balsošanas dienā balsot nevarēja, to izdarīja pirms tam.

Pirmajā balsošanas kārtā Jauniešu domes priekšsēdētāju ievēlēt neizdevās, jo diviem kandidātiem bija vienāds balsu skaits. Atkārtotās priekšsēdētāju vēlēšanās vairākumu ieguva Anastasija Ļadkova no Iecavas. Viņas vietniece būs Griķu pamatskolas skolniece Selīna Bogdāne no Ceraukstes pagasta, bet domes protokolistes pienākumus pildīs Laura Libere no Vecumniekiem.

Bauskas novada Jauniešu domes sastāvs:

 • Anastasija Ļadkova (Jauniešu domes priekšsēdētāja), Iecava;
 • Selīna Bogdane (Jauniešu domes priekšsēdētājas vietniece), Ceraukstes pagasts;
 • Laura Libere (Jauniešu domes protokoliste), Vecumnieku pagasts;
 • Alise Vilima, Vecsaules pagasts;
 • Čelsija Viktorija Gerika, Vecumnieku pagasts;
 • Kristiāna Lasmane, Iecava;
 • Renāte Līgotne, Bauska;
 • Elīza Puriņa, Valle;
 • Paula Sipoviča, Bauska;
 • Amanda Opočkina, Pilsrundāle;
 • Elza Draudziņa, Iecava;
 • Viktorija Urbāne, Mežotnes pagasts;
 • Katrīna Ūdre, Bauska;
 • Alīna Paluhina, Iecava;
 • Poļina Ļadkova, Iecava;
 • Keita Kondore, Brunavas pagasts;
 • Laura Andersone, Gailīšu pagasts;
 • Inta Ivanova, Bārbeles pagasts;
 • Annija Fogele, Misa;
 • Nikola Smirnova, Bauska.

Pēc Jauniešu domes vēlēšanām, jaunieši strādāja pie 2024. gada pasākuma plāna izstrādes.

Jaunieši savu vēlmi strādāt Jauniešu domē pamato dažādi. Viņi vēlas uzlabot jauniešu brīvā laika pavadīšanas iespējas Bauskas novadā, organizēt izglītojošus pasākumus jauniešu pašizaugsmei, veicināt sadarbību starp skolām, paplašināt savas zināšanas Bauskas novada pašvaldības darbā, kā arī iesaistīties pasākumu un pieredzes apmaiņas braucienu organizēšanā.

Bauskas novada Jauniešu dome izveidota ar mērķi nodrošināt Bauskas novada jaunatnes interešu pārstāvniecību, kā arī sekmēt pašvaldības jauniešu sadarbību, pieredzes apmaiņu un iniciatīvas darbā ar jaunatni, veicināt jauniešu izaugsmi un pilntiesīgu līdzdalību sociālajā, politiskajā un kultūras jomā gan vietējā, gan valsts mērogā.

Jauniešu domes uzdevumi:

 • piedalīties jauniešu interešu un vajadzību izpētē un analīzē, izstrādāt priekšlikumus pašvaldības jauniešu dzīves kvalitātes uzlabošanai;
 • veicināt pašvaldības jauniešu savstarpējo sadarbību un pieredzes apmaiņu;
 • izplatīt informāciju par jauniešiem piedāvātajām iespējām, informēt pašvaldības jauniešus par iespējām līdzdarboties sabiedriskās un kultūras dzīves aktivitātēs;
 • iesaistīties pašvaldības darbā ar jaunatni un tā ietvaros organizētajos pasākumos, projektos un programmās;
 • veicināt jauniešu sadarbību ar pašvaldību, citu pašvaldību jauniešu domēm, kā arī citām institūcijām un organizācijām.