Izglītība Bauskas novads
Izlaidumi 2023

Piektdien, 26. maijā, atvadas savai skolai pirmie teiks profesionālās ievirzes izglītības iestāžu - Iecavas Mūzikas un mākslas skolas, kā arī Bauskas Mūzikas un mākslas skolas Mūzikas nodaļas - absolventi.

No nākamās nedēļas topošo absolventu svinīgie sarīkojumi plānoti arī Bauskas novada vispārizglītojošajās izglītības iestādēs.