Der zināt
Pašvaldība izstrādā vadlīnijas par energoefektivitātes pasākumiem enerģijas lietderīgai izmantošanai

Lai novērstu pieaugošo energoizmaksu ietekmi uz pašvaldības budžetu, Bauskas novada pašvaldība ir izstrādājusi vadlīnijas enerģijas taupīšanas pasākumiem 2022./2023. gada apkures sezonā. Mērķis ir samazināt pašvaldības ēku enerģijas patēriņu par 15%, salīdzinot to ar iepriekšējo trīs gadu vidējo enerģijas patēriņa rādītāju.

Vadlīnijās iestrādātie enerģijas taupības pasākumi ietver noteiktas pieļaujamās maksimālās temperatūras biroja telpās, gaiteņos, izglītības, kultūras un citās pašvaldības iestādēs; apkures intensitāti naktīs un brīvdienās. Tiek noteikts, ka gaisa kondicionēšanas iekārtas tiek darbinātas ārpus apkures sezonas un gadījumos, ja gaisa temperatūra telpās pārsniedz +25 grādus. Tāpat ir atrunāta rīcība saistībā ar apgaismojumu darba telpās un ēku siltumenerģijas taupīšanu.

Publisko ielu un teritoriju apgaismošanai jāizmanto energoefektīvi LED gaismekļi, jāoptimizē apgaismojuma darbības laiks. Kur tas ir tehniski iespējams, daļa gaismekļu periodā no plkst.23:00 līdz 6:00 rītā jāatslēdz. Vērtējot iespējas ieviest jaunus elektroenerģijas patēriņa ekonomijas pasākumus ielu apgaismē, jāizvēlas risinājumi, kas iespējami maz ietekmē iedzīvotājus.

Lai noteiktu energoefektivitātes pasākumu rezultātā sasniegto enerģijas ietaupījumu tiks izmantoti Enerģijas monitoringa platformā apkopotie dati.