Iecavas Dzīvokļu komunālās saimniecības (DzKS) speciālisti un vadība 21.marta pēcpusdienā tikās ar Bauskas novada pašvaldības izpilddirektoru Ivaru Romānovu, Audita un kapitālsabiedrību uzraudzības nodaļas vadītāju Daini Rijkuri un Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrību reorganizācijas procesa koordinatoru Dzintaru Cāzeru.

Par reorganizācijas nepieciešamību

Tikšanās noritēja saspringtā gaisotnē. I.Romānovs dalībniekiem pastāstīja par reorganizācijas procesa nepieciešamību. Par nepieciešamiem uzlabojumiem pašvaldības kapitālsabiedrību darbības jomā savu atzinumu sniegusi Valsts kontrole, rosinot izvērtēt pašvaldības kapitālsabiedrību darbības efektivitāti un ekonomiskumu.

Bauskas novada pašvaldība 2022.gadā veica līdzdalības izvērtējumus sev piederošajās kapitālsabiedrībās, kuros redzams, ka kapitālsabiedrību sniegto pakalpojumu veidi ir vienādi dažādās kapitālsabiedrībās, atšķiras tikai sniegto pakalpojumu teritorijas – ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumus sniedz 4, siltumapgādes pakalpojumus – 4, namu apsaimniekošanas pakalpojumus – 4, atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumus – 2, teritorijas uzturēšanas pakalpojumus – 3 kapitālsabiedrības.

Veicot līdzdalības izvērtējumus, pašvaldībai ir pienākums konsultēties ar Konkurences padomi, kas visos pašvaldībai sniegtajos atzinumos par komunālo pakalpojumu jomā strādājošajām kapitālsabiedrībām norāda uz pakalpojumu sniedzēju sadrumstalotību un aicina vērtēt šo kapitālsabiedrību iespējamo reorganizāciju, piemēram, tās apvienojot.

Pēc Administratīvi teritoriālās reformas šāds kapitālsabiedrību saimnieciskās pārvaldības modelis nav efektīvs.

Informācijas nepietiekamība

Izpilddirektors atzina, ka procesa norises skaidrošanā aktīvāk bija jāstrādā kapitālsabiedrības valdes loceklim. „Šodienas tikšanās liecina par bažām, kuras radījis informācijas trūkums,” atzina izpilddirektors. I.Romānovs klātesošajiem vaicāja, cik veiksmīga bijusi komunikācija uzņēmumā par notiekošo reorganizācijas procesu? Diemžēl, jāatzīst, ka uzņēmuma darbinieki par reorganizācijas procesa norisi bija saņēmuši minimālu informāciju, ko atzina arī paši tikšanās dalībnieki, kas atradās zālē. DzKS darbiniekus satrauca reorganizācijas procesa norise un secīgums.

Skaidrojot pārmaiņu būtību

DzKS darbinieki bija sagatavojuši mutiskus un rakstiskus jautājumus par reorganizāciju un darba devēja maiņu. Uz visiem jautājumiem tikšanās dalībnieki saņēma atbildes.

Dz.Cāzers klātesošos iepazīstināja ar nozarēm, kas darbosies jaunajā uzņēmumā, uzsverot, ka darbs būs visiem  speciālistiem, kas sniedz pakalpojumus komunālajā jomā. Iespējams, ka speciālistu jaunajā struktūrā varētu būt par maz. Būs iespēja pārkvalificēties, ko apmaksās darba devējs.

„Jā, diemžēl, jāatzīst, ka apmēram par trešdaļu samazināsies administrācijas darbinieku skaits. Būs atlase. Nosacījumi un kritēriji tiks paziņoti,” sacīja Dz.Cāzers.

Jaunā struktūra nodrošinās pakalpojumus visā novadā. Būtiska ir visu pakalpojumu nepārtrauktība pārņemšanas procesā.

Jaunizveidotā kapitālsabiedrība šī gada 1.augustā pārņems visu pašreizējā reorganizācijas procesā iesaistīto uzņēmumu darbiniekus, saglabājot darba algu, darba stāžu, veselības apdrošināšanu u.c. Reorganizācija nav pamats darbinieku atlaišanai.

Dz.Cāzers sacīja, ka tiek domāts arī par konkurētspējīgu atalgojumu darbiniekiem, par darba instrumentu iegādi, darba apģērbu u.c.

DzKS darbiniekus interesēja Iecavas tirgus un Iecavas pagasta teritorijas kapu turpmākā apsaimniekošana. Dz.Cāzers sniedza atbildi, ka Iecavas tirgus apsaimniekošana, kā jaunizveidotās kapitālsabiedrības kompetence, tiks izvērtēta, bet kapu apsaimniekošanu varētu pārņemt kapitālsabiedrība.

Līdz ar jaunās struktūras darbības uzsākšanu uzreiz netiks mainīti komunālo pakalpojumu esošie tarifi. „Tas ir sarežģīts izstrādes un saskaņošanas process, kas var ilgt pat gadu,” skaidroja Dz.Cāzers.

Viņš uzsvēra, ka pārejas posmā tiks saglabāti arī esošie saziņas tālruņa numuri un klientu konsultācija klātienē. Tomēr perspektīvā datu apmaiņa ar pakalpojumu saņēmējiem būs datorizēta.

Bauskas novada pašvaldības
Sabiedrisko attiecību nodaļa