Bauskas novada pašvaldība sadarbībā ar Nodarbinātības valsts aģentūru (NVA) realizē pasākumu „Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs”, kā arī no pašvaldības budžeta līdzekļiem tiks finansēta skolēnu nodarbinātība skolēniem no 13 līdz 14 gadiem, kopā piedāvājot 129 darba vietas trīs vasaras mēnešos.

Pieteikties gan 13 un 14 gadus veci skolēni, gan arī skolēni no 15 līdz 20 gadu vecumam uz Bauskas novada pašvaldības darba vietām varēs no 29. aprīļa plkst. 12.00 līdz 5. maija plkst. 23.00, aizpildot pieteikuma anketu elektroniski ŠEIT.

Skolēnu nodarbinātības afiša 2024

NVA pasākums no 1. jūnija līdz 31. augustam „Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs” skolēniem, vecumā no 15 līdz 20 gadiem (ieskaitot), kuri iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs.

Saņemot apstiprinājumu, uzaicinājumu no Bauskas novada pašvaldības par dalību pasākumā nepieciešams elektroniski reģistrēties pasākumam NVA mājaslapā www.nva.gov.lv.

Pieteikuma anketā jānorāda informācija par pilsētu, novadu vai pagastu, kurā vēlies strādāt, mācību iestādes nosaukums un klase vai kurss, kurā mācies, kontaktinformācija saziņai par darba vietu, kā arī personu apliecinoša dokumenta numurs.

Pirms iesaistes pasākumā skolēnam uz e-pastu tiks nosūtīts norīkojums dalībai pasākumā.

Detalizēta informācija NVA mājaslapā.

Nodarbinātība Bauskas novada pašvaldības iestādēs no 1. jūnija līdz 31. jūlijam, kas tiks finansēta no pašvaldības budžeta līdzekļiem, skolēniem, vecumā no 13 līdz 14 gadiem (ieskaitot). Skolēnu nodarbinātības pasākumā vasaras brīvlaikā iesaistītie skolēni strādās četras stundas dienā, saņemot atlīdzību Latvijas Republikas noteiktās minimālās darba algas apmērā par faktiski nostrādāto stundu skaitu.

Lai pieteiktos skolēnu nodarbinātības pasākumam, skolēnam jābūt:

  1. Vecumā no 13 līdz 14 gadiem (ieskaitot);
  2. Skolēnam un vismaz vienam no vecākiem jābūt deklarētam Bauskas novadā vismaz divus gadus;
  3. Priekšrocības uz skolēnu nodarbinātību vasaras brīvlaikā - skolēniem no trūcīgām, maznodrošinātām vai daudzbērnu ģimenēm, kam ir “3 + Ģimenes karte”, un aizbildnībā esošajiem bērniem (attiecināmo atzīmēt anketā).

Ārsta izziņas par veselības stāvokli ir jāiesniedz pie līguma parakstīšanas.

Pieteikumi tiks izskatīti rindas kārtībā.

Informācija vecākiem

Vienam no vecākiem ir tiesības saglabāt nodokļa atvieglojumu par vasaras brīvlaikā strādājošu skolēnu.

Vairāk: https://www.vid.gov.lv/lv/jaunums/svariga-informacija-par-darbu-vasaras-brivlaika-skoleniem-un-vinu-vecakiem-0

Skolēnu nodarbinātības mērķis ir piedāvāt jauniešiem iespēju gūt pirmo darba pieredzi, sniegt viņiem izpratni par profesijām un nepieciešamo zināšanu līmeni tajās, darba saturu un pienākumiem, radīt interesi par Bauskas novadā esošajām iestādēm un karjeras iespējām. Organizējot nodarbinātības pasākumus, skolēniem tiek dota iespēja lietderīgi pavadīt vasaras brīvdienas un iesaistīties algotā pagaidu darbā, saņemot par to atalgojumu.

Skolēnu nodarbinātību vasaras brīvlaikā Bauskas novada pašvaldībā koordinē Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” Izglītības, kultūras, sporta un sabiedrības labklājības departaments, Jaunatnes nodaļa.

Informācija par nodarbinātību Bauskas un Rundāles apvienībā:

Informācija par nodarbinātību Iecavas apvienībā:

Informācija par nodarbinātību Vecumnieku apvienībā: