Der zināt

Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrība Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Īslīces ūdens”, vienotais reģistrācijas numurs 50003306141, juridiskā adrese – “Rītausmas,” Īslīces pagasts, Bauskas novads, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai (SPRK) iesniedza ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu tarifa projektu, kas ir aprēķināts saskaņā ar ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodiku.

Sabiedrisko pakalpojumu veids Spēkā esošais tarifs** (bez PVN) Piedāvātais tarifs (bez PVN) Tarifa palielinājums/ samazinājums* (%)
Uūdenspiegādes 0,91 1,57 72,5
Kanalizācija 1,40 2,35 67,8

Piedāvātais tarifs varētu stāties spēkā ar 2022. gada 1. novembri. Spēkā esošā tarifa izmaiņas ir saistītas ar esošā tarifa neatbilstību esošajām izmaksām, kas saistīts ar elektroenerģijas piegādes izmaksu pieaugumu kopš iepriekšējo tarifu apstiprināšanas.

Iepazīties ar tarifa projektā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu tarifa projektu lietotājs var SIA “Īslīces ūdens” telpās “Rītausmas,” Īslīces pagasts, Bauskas novads, darba laikā no 09.00 līdz 12.00 un 13.00 līdz 16.00, iepriekš zvanot pa tel. +371 63925158 vai rakstīt uz e-pastu: islicesudens@inbox.lv, kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai Rīgā, Ūnijas ielā 45, faksa Nr.67097277, elektroniskā pasta adrese:  sprk@sprk.gov.lv.