Jaunums
Paziņojums par SIA “Mūsu saimnieks” siltumenerģijas tarifa projektu

SIA “Mūsu saimnieks”, vienotais reģistrācijas Nr.43603018936, juridiskā adrese: Ceriņu iela 9A, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Bauskas novads, LV-3933, Bauskas novada pašvaldības iestādē "Vecumnieku novada dome" iesniedza siltumenerģijas ražošanas, piegādes un tirdzniecības tarifa projektu, kas aprēķināts saskaņā SPRK izstrādāto metodiku, 2017. gada 16.novembra SPRK lēmumā Nr.1/29 “Noteikumi par iepazīšanos ar tarifa projektu” noteikto kārtību.

Noteiktais tarifs varētu spēkā stāties ar 2021./2022. gada apkures sezonu.

Iepazīties ar tarifa projektā vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus par siltumenerģijas ražošanas, piegādes un tirdzniecības tarifa projektu, lietotājs var SIA “Mūsu saimnieks” birojā Ceriņu iela 9A, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Bauskas novads, LV-3933, sazinoties pa tālruni +371 29645020 ar valdes locekli Ivaru Staškeviču, vai rakstot e-pastu uz ieva.dobelniece@vecumnieki.lv

Šī gada 19.oktobrī plkst.19.30 Vecumnieku tautas namā notiks pakalpojumu lietotāju uzklausīšanas sanāksme par tarifu projektu. Ieeja tikai Covid-19 izslimojušiem vai vakcinētiem ar derīgu ES sadarbspējīgu sertifikātu, uzrādot QR kodu un pasi vai ID karti. 

Siltumenerģijas ražošanas tarifs
Siltumenerģijas daudzums un kurināmā patēriņš