Der zināt
Paziņojums par vēlēšanu iecirkņu komisiju locekļu kandidātu pieteikšanu 14. Saeimas vēlēšanām 2022. gada 1.oktobrī

Bauskas novada Vēlēšanu komisija, saskaņā ar Pašvaldības vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likumu un Centrālās vēlēšanu komisijas Pašvaldību vēlēšanu iecirkņu komisiju izveidošanas instrukciju, izsludina vēlēšanu iecirkņu komisijas locekļu kandidātu pieteikšanos 14. Saeimas vēlēšanām 2022.gada 1. oktobrī.

Bauskas novadā izveidojamas 23 vēlēšanu iecirkņu komisijas. Katra vēlēšanu iecirkņa darbības nodrošināšanai nepieciešami septiņi komisijas locekļi:

Tiesības izvirzīt un pieteikt savus pārstāvjus iecirkņa komisijā ir:

  • reģistrētām politiskām partijām vai reģistrētu politisko partiju apvienībām;
  • vēlētāju grupai, ko veido ne mazāk kā desmit vēlētāji;
  • Bauskas novada Vēlēšanu komisijas loceklim.

Katra politiskā partija vai politisko partiju apvienība, vēlētāju grupa vai attiecīgās vēlēšanu komisijas loceklis katrā iecirknī drīkst izvirzīt un pieteikt ne vairāk kā septiņus kandidātus.

Par iecirkņa komisijas locekli var pieteikt ikvienu vēlētāju:

  • kurš prot latviešu valodu;
  • kuram ir vismaz vispārējā vidējā izglītība;
  • kurš nav pieteikts par deputāta kandidātu vai nav pilnvarotā persona kandidātu saraksta iesniegšanai
  • kurš nav Eiropas Parlamenta, Saeimas, Bauskas novada domes deputāts;
  • kurš nav citas vēlēšanu komisijas loceklis vai citas iecirkņa komisijas loceklis.

Vēlēšanu iecirkņa komisijas locekļa kandidāta pieteikums sagatavojams saskaņā ar Centrālās vēlēšanu komisijas izstrādāto pieteikuma veidlapu. 

Pieteikums iesniedzams Bauskas novada Vēlēšanu komisijai Uzvaras ielā 1, Bauskā, 2.stāvā, 228.kabinetā vai nododot Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā, vai atsūtot pa pastu. Pieteikumu, kas parakstīts ar drošiem elektroniskiem parakstiem, nosūtīt uz e-pastu: velesanas@bauska.lv

Iecirkņa komisijas locekļa kandidāta pieteikums iesniedzams no 2022. gada 18. jūlija līdz 2022. gada 12. augustam plkst.15.00 (darba dienās, darba laikā).

Parakstot pieteikumu, kandidāts apliecina, ka piekrīt savu personas datu apstrādei, apņemas pildīt savus pienākumus, ievērojot likumus, Centrālās vēlēšanu komisijas instrukcijas, lēmumus un rīkojumus, un veikt fizisko personu datu apstrādi tikai tam paredzētajā nolūkā.

Bauskas novada Vēlēšanu komisijas tālrunis uzziņām: +371 29267734

Iecirkņa Nr. Iecirkņa atrašanās vieta Iecirkņa adrese

341

Bauskas Valsts ģimnāzija

Uzvaras Iela 10, Bauska, Bauskas novads, LV - 3901

342

Bauskas Kultūras centrs

Kalna Iela 18, Bauska, Bauskas  novads, LV - 3901

343

Bauskas 2.vidusskola

Dārza Iela 9, Bauska, Bauskas  novads, LV - 3901

345

Brunavas pagasta pārvalde

Ērgļi, Brunavas pagasts, Bauskas  novads, LV - 3907

346

Ceraukstes pagasta pārvalde

Tautas nams, Ceraukste, Ceraukstes pagasts, Bauskas novads, LV - 3908

347

Codes pamatskola

Virsaiši, Code, Codes pagasts, Bauskas novads, LV - 3910

348

Kultūras centrs „Dāvis”

Miera Iela 1a, Dāviņi, Dāviņu pagasts, Bauskas novads, LV - 3929

349

Uzvaras pamatskola

Sporta iela 3, Uzvara, Gailīšu pagasts, Bauskas  novads, LV - 3931

351

Īslīces kultūras nams

Rītausmas, Īslīces Pagasts, Bauskas novads, LV - 3901

352

Daudzfunkcionālais centrs „Strēlnieki”

Parka Iela 1, Strēlnieki, Mežotnes Pagasts, Bauskas novads, Lv-3926

358

Vecsaules Saietu nams

Klētnieki, Vecsaule, Vecsaules pagasts, Bauskas novads, LV - 3932

279

Kurmenes tautas nams

"Pagastmāja", Kurmene, Kurmenes pag., Bauskas novads, LV - 5115

288

Valles saieta nams

Rīgas iela 4, Valle, Valles pag., Bauskas novads, LV -5106

344

Bārbeles tautas nams

Bauskas iela 2, Bārbele, Bārbeles pag., Bauskas novads,  LV - 3905

355

Skaistkalnes tautas nams

Kurmenes iela 1, Skaistkalne, Skaistkalnes pag.,  Bauskas novads, LV - 3924

356

Stelpes pagasta pārvalde

"Stelpes pagasta nams", Stelpes pag., Bauskas novads, LV - 3925

359

Vecumnieku tautas nams

Rīgas iela 5, Vecumnieki, Vecumnieku pag, Bauskas novads, LV - 3933

360

Misas tautas nams

"Tautas nams Misā", Misa, Vecumnieku pag., Bauskas novads, LV - 3906

353

Rundāles multifunkcionālais centrs

„Pilsrundāle 1, Pilsrundāle, Rundāles pag., Bauskas novads,  LV - 3921

354

PII "Mārpuķīte"

"Mārpuķītes", Saulaine, Rundāles pag., Bauskas novads, LV - 3901

357

Svitenes pagasta saieta nams

"Gaismas", Svitene, Svitenes pag., Bauskas novads, LV - 3917

361

Viesturu pagasta pārvalde


Bērsteles iela 4, Bērstele, Viesturu pag., Bauskas novads, LV - 3927

350

Iecavas kultūras nams

Rīgas iela 18, Iecava, Iecavas pag., Bauskas novads, LV -3913

Juris Gailis,
Bauskas novada Vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs