Iecava Izglītība
Skolas ēdnīca

30. novembra domes sēdē akceptēti grozījumi 2022. gada 25. augusta lēmumā par Bauskas novada pašvaldības izglītības iestāžu ēdināšanas maksas pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu. Ar grozījumiem mainītas Iecavas pamatskolā sniegto ēdināšanas pakalpojumu izmaksas, kuras ietekmējis darba algas, energoresursu un komunālo pakalpojumu izmaksu pieaugums.

No 2024. gada 1. janvāra izglītojamiem vecuma grupā no 1 līdz 5 gadiem brokastu porcija izmaksās 1,09 EUR (līdz šim 0,73 EUR), pusdienu porcija - 1,50 EUR (līdz šim 0,95 EUR), launags - 0,96 EUR (līdz šim 0,67 EUR). Pusdienu izmaksas iestādes darbiniekiem pieaugs no 2,36 EUR līdz 2,93 EUR par porciju.