Der zināt
Piešķirts līdzfinansējums 3720,08 eiro apmērā Dreņģera sētas atjaunošanai

Bauskas novada domes deputāti septembra domes sēdē atbalstīja līdzfinansējuma piešķiršanu 3720,08 eiro apmērā Dreņģera sētas atjaunošanai. Lai veiktu priekšdarbus būvprojekta izstrādei, «Dreņģeru iebraucamā sēta», Plūdoņa iela 26 k-2, Bauska, jāveic ēkas tehniskā apsekošana, tehniskās apsekošanas atzinuma sagatavošana, uzmērīšanas darbi ar 3D lāzerskenēšanas un fotogrammetrijas metodi. Pamatojoties uz 2022. gada augustā veikto tirgus izpēti, kopējās šo darbu izmaksas ir 8720,08 eiro. 

Saskaņā ar apstiprināto «Kultūras pieminekļu konservācijas un restaurācijas programmu 2022. gadam» ir saņemts Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes lēmums par  finansējumu 5000 eiro tehniskā apsekojuma veikšanai un būvniecības dokumentācijas izstrādei jumta glābšanai.

2020. gadā, konsultējoties ar Nacionālo kultūras mantojuma pārvaldi, pašvaldība pārņēma Dreņģeru iebraucamo sētu savā īpašumā. Pagājuši 14 gadi kopš ēkas iepriekšējā tehniskā apsekošanas atzinuma. Ēka netiek izmantota vairāk kā piecpadsmit gadus; lietus ūdeņi pastāvīgi iekļūst ēkā un ēka, sliktā tehniskā stāvokļa dēļ, turpina bojāties.

Dreņģeru iebraucamā sēta ir viena no senākajām koka ēkām Bauskas vecpilsētā, vēsturisko koka apbūvi raksturojoša ēka ar augstu autentiskuma pakāpi un kultūrvēsturisko vērtību.

Bauskas novada pašvaldības
Sabiedrisko attiecību nodaļa