Jaunums

Bauskas muzejā notiek darbs pie Pauļa Žibeika un Žibeiku dzimtas atstātā dokumentārā mantojuma izpētes un iedzīves priekšmetu restaurācijas.

Muzejam nodotais dāvinājums - prāvesta, profesora, ilggadēja Bauskas mācītāja, Dr. Pauļa Žibeika (pilnā vārdā Paulis Teodors Jēkabs Žibeiks 1910-2006) personīgais arhīvs un citi ar viņa profesionālo darbību un iedzīvi saistīti priekšmeti, ir nozīmīgas liecības par kultūrvēsturisko vidi, kas raksturo Bauskas vidusslāņa iedzīvi no 19. gs. beigām līdz 21. gs. sākumam.

Prāvests Paulis Žibeiks (pilnā vārdā Paulis Teodors Jēkabs Žibeiks 1910-2006) Bauskas Sv. Gara evaņģēliski luteriskajā draudzē kalpojis sešdesmit divus gadus un ir nozīmīga persona Bauskas vēsturē un Latvijas akadēmiskajā vidē. 1991. gadā Paulim Žibeikam piešķirts LU Goda doktora grāds, 1992. gadā teoloģijas doktora grāds. 2003. gadā Pauļa Žibeika nopelni novērtēti ar LELB Goda prāvesta titulu. Profesora vārdā nosaukta auditorija Lutera akadēmijā.

Paulis Žibeiks visu mūžu dzīvojis Bauskā, kādreizējā sava tēva brālēna Bauskas skolotāja Jāņa Žibeika un viņa sievas rokdarbu skolotājas un šūšanas piederumu veikala īpašnieces Otīlijas Žibeikas mājā.

2021. gada sākumā Bauskas muzejs piedalījās Valsts kultūrkapitāla fonda projektu konkursā un guva daļēju atbalstu projekta “Žibeiku dzimtas kolekcijas mēbeļu restaurācija” realizēšanai, iegūstot 912,00 eiro lielu finansējumu kuruliskās taburetes restaurācijai.

Kuruliskā taburete datējama ar 19. gs. 1. pusi. Mēbele izgatavota no masīva sarkankoka, tās virsmas lakotas ar šellaku, vidējie rombi klāti ar melni tonētu laku. Tā izgatavota pēc tā sauktā “sella curulis” jeb kuruliskā krēsla principa, kas savos aizsākumos bija salokāma, ar auduma sēdekli aprīkota mēbele Romas impērijas augstu amatpersonu vajadzībām.

Saņemot mēbeli Bauskas muzejā, spriežot pēc vizuālām pazīmēm, taburete bijusi salauzta un visai brutāli labota, aizstājot sākotnējos roku balstus ar jauniem – formā vienkāršākiem un izgatavotiem no lokāla materiāla.

Tā kā taburete muzejā saņemta kā memoriāla rakstura priekšmets – Bauskas mācītāja Pauļa Žibeika personīgā mēbele, un tās galvenais uzdevums ir atspoguļot mācītāja reālo dzīves vidi, pieņemts lēmums nemēģināt aizstāt pašreizējos rokturus ar mēbeles stilistikai atbilstošiem, pēc analoģijām rekonstruētiem “sākotnējiem” rokturiem, bet saglabāt esošos, iespējams, 20. gs. 20. gados izgatavotos rokturus, ar kādiem mācītājs šo mēbeli reāli lietoja savā ikdienā.

Restaurācija veikta Bauskas novada restaurācijas uzņēmumā SIA ”Intarsija”, darbu izpildījājs interjera iekārtas priekšmetu restaurators – meistars Aivars Bukovskis.