Der zināt
Rosinās Stelpes sākumskolu pārveidot par Vecumnieku vidusskolas struktūrvienību

Stelpes sākumskolas reorganizācijas procesa darba grupa kārtējā sanāksmē tikās 20.martā. Darba grupas sanāksmē piedalījās arī audzēkņu vecāku deleģētais pārstāvis Kaspars Ozols. Darba grupas darbu vadīja Izglītības, kultūras un sporta komitejas vadītājs Raitis Ābelnieks.

Bauskas novada Izglītības nodaļas vadītāja Vija Ieleja informēja, ka aizvadītajā nedēļā notikusi Izglītības nodaļas metodiķu tikšanās ar Stelpes sākumskolas pedagogu kolektīvu. Tika uzklausīts katrs skolotājs. Daļa pedagogu uz Stelpes sākumskolu brauc darbu savienošanas kārtībā, jo šī nav viņu pamata darba vieta. Pie zināmiem nosacījumiem daļa pedagogu būtu gatava strādāt arī reorganizētā izglītības iestādē. Par sarunas apkopojumu V.Ieleja informēja darba grupas dalībniekus.

V.Ieleja uzsvēra, ka pašreizējā Izglītības un zinātnes ministrijas nostādne ir  - mācību iestādes lielākos apdzīvotos centros. Diskusijās ar Latvijas Pašvaldību savienību dominē modelis – vienā klasē ne mazāk kā desmit izglītojamo.

Darba grupas dalībnieki apsprieda dažādus modeļus, kā Stelpes skola varētu strādāt turpmāk. Diskusiju objekts – Stelpes skola kā Misas pamatskolas struktūrvienība, kā Vecumnieku vidusskolas struktūrvienība, atlikt Stelpes sākumskolas reorganizāciju.

Deputāts Rihards Melgailis sniedza ieskatu par pašvaldības atbalstu Stelpes skolas darbības nodrošināšanā iepriekšējos gados. „Izglītības iestāde tika atbalstīta vienmēr, bet neskatoties uz pašvaldības ieguldīto, bērni devās prom. Pašreiz apvienotajās klasēs ir grūti nodrošināt izglītības kvalitāti. Visu laiku ir ieguldīts, bet skola nav varējusi piepildīties,” secināja R.Melgailis.

Darba grupas vadītājs R.Ābelnieks aicināja katru no darba grupas dalībniekiem paust viedokli par Stelpes sākumskolas turpmāko darbību kā sākumskolai vai pirmsskolas izglītības iestādei. Pārliecinoši vienots viedoklis netika saņemts.

Diskusiju rezultātā darba grupa secināja, ka Stelpes pamatskola ir reorganizējama, izveidojot to par struktūrvienību (pirmsskolu vai sākumskolu) Vecumnieku vidusskolai. Nākamajā darba grupas tikšanās reizē, pēc papildu precizējošas informācijas saņemšanas, darba grupa sniegs konkrētu priekšlikumu. Tiks sagatavots  lēmuma projekts iekļaušanai darba kārtībā patstāvīgajās komitejās, gala lēmumu pieņemot aprīļa domes sēdē.

Stelpes sākumskolas vecākiem un bērniem tiks noorganizēta iespēja piedalīties atvērto durvju dienās un iepazīt Vecumnieku vidusskolu.

Bauskas novada pašvaldības
Sabiedrisko attiecību nodaļa