Uzņēmējdarbība
attēls

Pulcējot krietnākos Zemgales darītājus, jau astoto reizi Rundāles pils Baltajā zālē tiks godināti labākie Zemgales plānošanas reģiona uzņēmēji.

Konkursa “Gada uzņēmējs Zemgalē 2023.” laureātu godināšana ir nu jau par tradīciju kļuvis pasākums, kas novembra izskaņā pulcē uzņēmējus no 6 pašvaldībām. Ik gadu starp nominētajiem titula ieguvējiem ir gan Zemgalē pazīstami lauksaimnieki, dārzkopji, puķkopji, būvmateriālu un pārtikas rūpniecības, tūrisma un viesmīlības pārstāvji, gan ēdināšanas un citu pakalpojumu sniedzēji. Tā ir godināšanas un satikšanās reize uzņēmējiem. “Tas ir mūsu lepnums, cilvēki, kas dara un sasniedz tik daudz. Šis ir tikai mazs novērtējums viņu lielajam darbam, kuru nereti citi no malas nemaz neredz. Tāpat šie mazie svētki ir lieliska satikšanās reize, kad uzņēmēji var smelties iedvesmu jaunam cēlienam,” atzīmē konkursa organizatore, Zemgales Uzņēmējdarbības centra vadītāja Mairita Pauliņa.

Uzņēmēju godināšanas pasākuma organizē Zemgales plānošanas reģions, savukārt pašus pretendentus izvirza katra pašvaldība. Turklāt nominanti tiek iedalīti 3 kategorijās (“Gada jaunais uzņēmējs ( līdz 5 gadi jauns uzņēmējs)”; “Gada mazais/mikro uzņēmējs ( līdz 30 darbiniekiem)”; “Gada vidējais/lielais uzņēmējs ( 31 un vairāk darbinieku)”).

Izvirzot pretendentus, katra pašvaldība ievēro noteiktus kritērijus. Tostarp, pretendenta ieguldījumu pašvaldības attīstībā; tiek vērtēts, vai uzņēmēja darbība sniedz ieguldījumu pašvaldības attīstībā un tas ievēro ilgtspējas un sociālos principus; tā darbība ietekmējusi novada un reģiona ekonomisko izaugsmi, un palīdz risināt sociālās problēmas. Tāpat tiek vērtēts pretendenta ieguldījums sadarbības veidošanā ar citiem uzņēmējiem un organizācijām. Kā vēl viens kritērijs ir pretendenta radošums, proti, vai uzņēmējs savā darbībā izmanto radošus risinājumus; izmanto vai ievieš jaunas tehnoloģijas, rada jaunus produktus un pakalpojumus, inovatīvi pieiet produkta piegādei u.c.. Pēc visu kritēriju izskatīšanas, 2023. gada Zemgales uzņēmēju atzinības saņem:

Kategorija “Gada jaunais uzņēmējs”:

 • SIA “Brokastu Māja” (Jelgavas valstspilsēta)
 • SIA “Dainiko” (Aizkraukles novads)
 • SIA “MKrestorāns” (Bauskas novads)
 • Zīmols "BergiFood"; SIA Fenneks (Dobeles novads)
 • SIA “Sajūtu māja” (Jelgavas novads)
 • SIA “Botanical shaman” (Jēkabpils novads)

Kategorija “Gada mazais/ mikro uzņēmējs”:

 • SIA “Agerona” (Jelgavas valstspilsēta)
 • SIA “Rozīne” (Aizkraukles novads)
 • SIA “Stelpes mineral water” (Bauskas novads)
 • SIA “DREAM” (Dobeles novads)
 • Edgars Gūtmanis (Jelgavas novads)
 • SIA “Kapačmuiža” (Jēkabpils novads)

Kategorija “Gada vidējais/ lielais uzņēmējs”:

 • SIA “Jelgavas Tipogrāfija” (Jelgavas valstspilsēta)
 • SIA “IMIga” (Aizkraukles novads)
 • SIA “VIZULO” (Bauskas novads)
 • SIA “Latvia Packing” (Dobeles novads)
 • SIA “WWL Houses” (Jelgavas novads)
 • SIA “Easywood” (Jēkabpils novads)

Par iegūto titulu visi laureāti saņems īpaši darinātu piemiņas zīmi, Atzinības rakstu un naudas balvu 500 eiro apmērā.