Bauskas novada dome Iecava Izglītība Sports
Sporta skolas fasāde

 

Dome 25. aprīļa sēdē saskaņoja Bauskas novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādes „Iecavas sporta skola „Dartija”” attīstības plānu 2024.-2027. gadam.

Par sporta skolas „Dartija” pastāvēšanas sākumu uzskatāms 1991. gada 11. aprīlis, kad uz Lauku sporta kluba (LSK) „Dartija” bāzes tika dibināta LSK „Dartija” Jaunatnes sporta nodaļa.

Sporta skola realizē licencētas izglītības programmas trīs sporta veidos: basketbolā, galda tenisā un vieglatlētikā. Sporta skola ir akreditēta līdz 2025. gada 9. jūnijam. Šajā mācību gadā sporta skolu apmeklē 290 izglītojamie. Sporta veida programmas apguvē ietilpst gan ikdienas mācību–treniņu darbs, gan dalība sacensībās un mācību–treniņu nometnēs. Nodarbības sporta skolā ir bez maksas. Sporta skolas īpašais piedāvājums – vispārējās fiziskās sagatavotības nodarbības pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņiem.

Kā viens no stratēģiskajiem uzdevumiem sporta skolas attīstības plānā iekļauta sporta skolas ēkas Grāfa laukumā 7 renovācijas otrās kārtas plānošana un īstenošana sadarbībā ar pašvaldību; plānots iegādāties jaunu mikroautobusu izglītojamo pārvadāšanai uz sacensībām un mācību treniņu nometnēm. Budžeta līdzekļu ietvaros plānots iegādāties nepieciešamās tehnoloģijas un digitālās iekārtas mācību–treniņu procesam.

Attīstības plānā iekļauti arī sporta izglītības un treniņu procesā sasniedzamie kvalitatīvie un kvantitatīvie rādītāji, audzināšanas darba prioritātes.