Energoefektivitāte Pašvaldība Vide

Bauskas novada pašvaldībā notikusi domes vadības un speciālistu tikšanās ar starptautiskā atjaunīgās enerģijas uzņēmuma „Ignitis Renewables” pārstāvjiem. „Ignitis Renewables” attīsta sauszemes un atkrastes vēja, saules un hibrīda tehnoloģiju enerģijas parkus Baltijas valstīs un Polijā.

Vēja parki

Bauskas novadā uzsākta saules parka būvniecība Stelpes un Bārbeles pagastā. Uzņēmums plāno uzsākt ietekmes uz vidi izvērtējuma procesu arī potenciālā vēja parka būvniecībai Bauskas novadā. Kā atzina B.Lāce, ieguldot atjaunīgajā enerģijā un ilgstpējīgās tehnoloģijās, mēs stiprinām Latvijas enerģētisko neatkarību un veidojam zaļāku nākotni šodienas un rītdienas paaudzēm. Šādu enerģijas ražotāju esamība piesaista arī citus investorus.

Par saules parku izbūvi

Bārbeles un Stelpes pagastā šogad pavasarī sāksies saules enerģijas parka „Stelpe” būvniecība, kas ilgs līdz 2025.gada decembrim. Parks kopumā aptvers 170 ha lielu platību abos pagastos un tā darbības plānotais laiks ir 30 gadi. Kopējais uzstādāmo saules paneļu skaits ir apmēram 243 tūkstoši un kopējā plānotā saules elektrostacijas jauda ir 140 MW. Tiks izbūvētas arī četras apakšstacijas un kabeļlīnijas.

Sarunā ar uzņēmuma speciālistiem pašvaldības vadība uzdeva jautājumus par sagaidāmajiem ierobežojumiem saules parka būvniecības laikā, kā tas ietekmēs piebraucamos ceļus. Uzņēmuma speciālisti skaidroja, ka būvniecības laikā gaidāma:

  • intensīvāka satiksme materiālu piegādes laikā;
  • ātruma ierobežojumi un ceļa sašaurinājumi kabeļa izbūves laikā;
  • palielināts troksnis no būviekārtām saules parka tuvumā.

Uzņēmuma pārstāvji informēja, ka, pirms smagāko kravu piegādes, tiks stiprināta ceļu nestspēja un iecerēta arī māju tuvumā esošo grants ceļu apstrāde pret putekļiem. Domes priekšsēdētājs A.Okmanis aicināja uzņēmumu būvniecības laikā rēķināties ar to, ka ražas novākšanas laikā ceļus noslogos arī lauksaimniecības tehnika.

Projektu vadītāji sarunas gaitā informēja par veicamajiem pasākumiem dabiskās ainavas saglabāšanā enerģijas parku teritorijā:

  • notiek vides aizsardzības risku izvērtējums un monitorings parka darbības laikā;
  • dabisko pļavu un zālāju ieviešana un apsaimniekošana;
  • savvaļas dzīvnieku migrācijas nodrošināšana;
  • plēsīgu putnu barošanās teritoriju uzlabošana;
  • teritorijas un grants pievedceļu uzlabošana.

Iecere vēju elektrostaciju parkam

Kā informēja projektu vadītāji, pašreiz notiek vēja parka potenciālās teritorijas un jaudas apzināšana. Drīzumā tiks uzsākta ietekmes uz vidi izvērtējuma procedūra, lai veiktu izpēti par vēja parka būvniecības iespējām Bauskas novadā. 

Tikšanās

Ignitis finansiālais atbalsts vietējām kopienām

Uzņēmums plāno plašu atbalsta programmu vietējo kopienu iniciatīvu īstenošanai. 2023.gadā uzņēmums ir ieguldījis apmēram 300 tūkst.eiro dažādām kopienu iniciatīvām Lietuvā un Polijā. Atbilstošs budžets kopienu atbalstam 2024.gadā ir plānots arī Latvijā. Tā ietvaros finansiālajam atbalstam varēs pieteikties biedrības, kas pārstāv vietējo kopienu 5 km tuvumā ap „Ignitis Renewables” atjaunojamās enerģijas ražošanas parku.

Tiks atbalstītas aktivitātes energoefektivitātes uzlabošanai, dabas aizsardzībai, klimata pārmaiņu seku mazināšanai, veselībai u.c.  Šāds atklāts projektu konkurss iecerēts ik gadu enerģijas parka būvniecības un darbības laikā, paredzot projektu finansējumu 100% apmērā.

Kā informēja „Ignitis Renewables” pārstāvji, vasaras sākumā plānota tikšanās ar Stelpes un Bārbeles pagasta iedzīvotājiem, lai informētu par Ignitis projektu konkursu, pieteikšanās iespējām un prasībām. Detalizētāka informācija par šo tikšanos sekos vēlāk.

Vairāk informācijas par „Ignitis Renewables” darbību ŠEIT.