Der zināt
SIA «Bauskas ūdens» paziņojums par tarifa projektu

SIA “Bauskas ūdens”, Reģ. Nr. 43603011586, Biržu iela 8A, Bauska, Bauskas novads, LV3901, iesniedza Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai (turpmāk – Regulators) ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifa projektu, kas ir aprēķināts saskaņā ar „Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodiku” (Regulatora Lēmums Nr.1/2 no 14.01.2016.).

Sabiedrisko pakalpojumu veids Spēkā esošais tarifs*

Sabiedrisko pakalpojumu veids Spēkā esošais tarifs* (bez PVN) Piedāvātais tarifs (bez PVN) Tarifa palielinājums / samazinājums* (%)
Ūdenspiegādes pakalpojumu tarifs 0,86 1,07 +24,4%
Kanalizācijas pakalpojumu tarifs 1,34 1,67 +24,6%
Kopējais ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifs 2,20 2,74 +24,5%

Piedāvātais tarifs varētu stāties spēkā ar 01.11.2022.

Spēkā esošā tarifa izmaiņas ir saistītas ar:kopējo izmaksu pieaugumu saistībā ar elektroenerģijas un citu energoresursu izmaksu pieaugumu.

Iepazīties ar tarifa projektā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus par ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifa projektu lietotājs var SIA “Bauskas ūdens” Biržu ielā 8A, Bauskā darba dienās no plkst. 9:00 līdz 16:00, iepriekš sazinoties ar SIA “Bauskas ūdens”, pa tālr. +371 63960565, e-pasts: info@bauskasudens.lv , kā arī sazinoties ar Regulatoru: tālr. +371 67097200; e-pasts: sprk@sprk.gov.lv, 20 dienu laikā no šī paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.