Der zināt
SIA «Īslīces ūdens» komunālo pakalpojumu saņēmējiem samazināsies tarifs

Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrība Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Īslīces ūdens,” vienotais reģistrācijas numurs 50003306141, juridiskā adrese: “Rītausmas,” Īslīces pagasts, Bauskas novads, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai (SPRK) iesniedza ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteiktos tarifus, kas ir aprēķināti saskaņā ar SPRK 2016. gada 14. janvāra Nr. 1/2 “Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika” 78.4 punkta prasībām.

Sabiedrisko pakalpojumu veids

Spēkā esošais tarifs no 01.11.2022.

(bez PVN)

Noteiktais tarifs no 01.03.2023. līdz 30.04.2023.

(bez PVN)

Tarifa palielinājums/ samazinājums (%).

Noteiktais tarifs no 01.05.2023.

(bez PVN)

Tarifa palielinājums/ samazinājums (%).

Ūdensapgāde

1.38

0.96

-30.43

1.03

-25.36

Kanalizācija

2.07

1.45

-29.95

1.55

-25.12

Noteiktie tarifi posmam no 01.03.2023. līdz 30.04.2023. stāties spēkā 2023. gada 1.martā (ne agrāk kā trīsdesmitajā dienā pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” neieskaitot publicēšanas dienu). Noteiktie tarifi no 2023.  gada 1. maija stāsies spēkā 2023. gada 1. maijā.

Noteiktie tarifi stāsies spēkā, ja Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija nebūs pieņēmusi un publicējusi oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” lēmumu par noteikto tarifu spēkā stāšanās atsaukšanu.

No noteikto tarifu spēkā stāšanās datuma nepiemēro Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas ar 22.09.2022. lēmumu Nr. 172 “Par Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Īslīces ūdens” ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifiem” apstiprinātos tarifus.

Noteiktā tarifa izmaiņas pret spēkā esošo tarifu ir saistītas ar elektroenerģijas piegādes izmaksu samazinājumu kopš iepriekšējo tarifu apstiprināšanas.

Iepazīties ar sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteiktajiem tarifiem un noteikto tarifu pamatojumā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus saistībā ar norādītajām tarifa izmaiņām par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto ūdenssaimniecības tarifu lietotājs var SIA “Īslīces ūdens”, “Rītausmas,” Īslīces pagasts, Bauskas novads, ceturtdienās no plkst. 09.00 līdz 12.00 un 13.00 līdz 16.00, iepriekš sazinoties ar sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja kontaktpersonu Ināru Lukši, tālr. 639 25158 vai rakstot uz e-pastu: islicesudens@inbox.lv.

Priekšlikumus un ieteikumus par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteiktajiem tarifiem rakstveidā vai elektroniski var iesniegt pasta adrese: SIA “Īslīces ūdens,” “Rītausmas,” Īslīces pagasts, Bauskas novads, LV-3901 vai e-pasts: islicesudens@inbox.lv, kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai Rīgā, Ūnijas ielā 45, LV-1039, elektroniskā pasta adrese: sprk@sprk.gov.lv septiņu dienu laikā no šā paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis.”

Persona, kura tiesīga pārstāvēt sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju:

Arnis Birzmalis.